Posebna GKL za POLJOPRIVREDU

Poljoprivredna gazdinstva i poljoprivredne zadruge, uključujući i Start Up projekte, sa području Republike Srpske i distrikta Brčko

Svrha

Za nabavku osnovnih i obrtnih sredstava, što, između ostalog, uključuje:

 • Priprema i održavanje primarne i sekundarne poljoprivredne proizvodnje
 • Kupovina, izgradnja, adaptacija/rekonstrukcija objekata za primarnu poljoprivrednu proizvodnju
 • Nabavka poljoprivredne mehanizacije i opreme za poljoprivredu
 • Tehnološko unapređenje kroz sisteme kvaliteta, novih tehnologija te energetske efikasnosti u cilju razvoja i savremenizacije u poljoprivrednoj proizvodnji
 •  Nabavka osnovnog stada u stočarstvu i matičnog jata u peradarstvu
 • Nabavka nasada u voćarstvu, povrtlarstvu i proizvodnji ljekovitog i ukrasnog bilja
 • Kapitalne investicije (izgradnja plastenika i staklenika, investiranje u prerađivačke kapacitete, hladnjače i sušare, ostale poljoprivredne investicije, organska proizvodnja)
 • Nabavka repromaterijala za voćarstvo, povrtlarstvo, ratarstvo i ljekovito bilje, i dr.
 • Finansiranje tekuće likvidnosti

Odredbe

Vrsta kredita

 • kratkoročni krediti
 • dugoročni krediti

Iznos

 • u zavisnosti od kreditne sposobnosti klijenta i ponuđenih instrumenata obezbjeđenja

Valuta isplate

 • KM ili KM uz valutnu klauzulu u EUR

Rok

 • od 3 mjeseca do 12 mjeseci – kratkoročni krediti
 • od 13 mjeseci do 120 mjeseci – dugoročni krediti

Grace period

 • do 12 mjeseci

Kamatna stopa

 • za kratkoročne kredite – 4,90 % godišnje
 • za dugoročne kredite – 5,30 % plus šestomjesečni Euribor

Metod obračuna kamate

 • proporcionalni metod obračuna kamate

 

Obezbjeđenje

Obezbjeđenje zavisi od kreditne sposobnosti klijenta i ročnosti kredita, a moguća sredstva obezbjeđenja su:

 • obavezno sredstvo obezbjeđenja je garancija Garantnog fonda Republike Srpske do max. 50% od iznosa odobrenog kreditnog plasmana (maksimalan iznos garancije 300.000 KM), koja se odnosi samo na osnovni dug (glavnicu) i smanjivaće se srazmjerno otplati iznosa plasiranog kreditnog plasmana
 • bjanko sopstvene mjenice i virmanski nalozi (kod komercijalnog poljoprivrednog gazdinstva)
 • lične mjenice poljoprivrednog proizvođača i/ili vlasnika komercijalnog poljoprivrednog gazdinstva
 • kreditno sposoban žirant, uz adminisrativne zabrane i lične mjenice jemca
 • solidarno jemstvo bonitetnog pravnog lica
 •  hipoteka na nekretninama prihvatljivim za banku,
 • ručna zaloga na pokretnu imovinu
 • druga obezbjeđenja prihvatljiva za banku (kombinacija hipoteke na nekretninama i
 • drugih instrumenata obezbjeđenja prihvatljivih za banku, depozit, garancije poslovnih banaka i  sl.
 • sva uzeta sredstva obezbjeđenja su istog ranga namirenja u korist Komercijalne banke a.d. Banja Luka i Garantnog fonda Republike Srpske a.d. Banja Luka shodno procentu preuzetog rizika

Stopa premije i isplata

Stopa premije za garanciju

 • stopa premije za garanciju umanjuje se za 50 % od pripadajuće prema pravilima Garantnog fonda Republike Srpske i odnosi se samo na garantovani iznos kredita

Isplata na transakcioni račun, i to:

 • izvođačima radova (ukoliko je namjena izgradnja/adaptacija/rekonstrukcija objekta)
 • prodavcima po osnovu profakture/fakture/računa/predračuna odnosno ugovora o kupoprodaji.
 • na tekući račun korisnika maksimalno 30% od iznosa odobrenog kredita uz obavezu dokumentovanja namjene u roku od 60 dana od datuma plasiranja.

Banka i Garantni fond Republike Srpske će kontrolisati namjenski utrošak sredstava uz obavezu dokumentovanja namjene od strane korisnika kredita

Zadovoljni klijenti

Ukupan broj garancija

Ukupan iznos garancija

Kontakt osobe: