Данас је у Новом Саду потписан је протокол о пословној сарадњи између Развојног фонда Војводине, Гаранцијског фонда АП Војводине и Гарантног фонда Републике Српске.

Директор Развојног фонда Војводине Горан Савић, директор Гаранцијског фонда АП Војводине Ђорђе Раковић и директор Гарантног фонда Републике Српске Радивоја Крчмар потписали су Протокол о пословној сарадњи између три фонда и на тај начин покренули сарадњу у формирању регионалне пословне асоцијације.

Протоколом је, између осталог, предвиђена сарадња у припреми и унапређењу мера и активности за изградњу институционалних оквира и пословног окружења које треба да подстакну даљи развој инвестиција у транзицији ка климатски одрживој привреди и друштву у целини.

Такође, један од циљева је и јачање међународне димензије сарадње на финансирању климатски одрживих пројеката у привреди и јавном сектору.