Danas je u Novom Sadu potpisan je protokol o poslovnoj saradnji između Razvojnog fonda Vojvodine, Garancijskog fonda AP Vojvodine i Garantnog fonda Republike Srpske.

Direktor Razvojnog fonda Vojvodine Goran Savić, direktor Garancijskog fonda AP Vojvodine Đorđe Raković i direktor Garantnog fonda Republike Srpske Radivoja Krčmar potpisali su Protokol o poslovnoj saradnji između tri fonda i na taj način pokrenuli saradnju u formiranju regionalne poslovne asocijacije.

Protokolom je, između ostalog, predviđena saradnja u pripremi i unapređenju mera i aktivnosti za izgradnju institucionalnih okvira i poslovnog okruženja koje treba da podstaknu dalji razvoj investicija u tranziciji ka klimatski održivoj privredi i društvu u celini.

Takođe, jedan od ciljeva je i jačanje međunarodne dimenzije saradnje na finansiranju klimatski održivih projekata u privredi i javnom sektoru.