У Челинцу  је 07.07.2021. године, потписан Протокол о сарадњи између Гарантног фонда Републике Српске и општине Челинац. Протокол су потписали господин Радивоја Крчмар, директор Фонда и господин Владо Глигорић, начелник Oпштине Челинац. Директор Гарантног фонда је упознао присутне представнике о начину одобравања и издавања гаранција по гарантним линијама.

Начелник општине Челинац, г-дин Глигорић је представнике Фонда упознао са стратешким правцима и циљевима развоја општине, те истакао да постоји могућност сарадње у реализацији стратешких  праваца и циљева развоја привреде  са Гарантним фондом. Протоколом је предвиђено унапређење модела финансирања предузетника и привредних субјеката. Закључено је да је сарадња између оба субјекта корисна и пожељна  и да се очекује нарочита помоћ код малих и средњих предузећа али и реализације осталих пројеката у смислу осигурања квалитетног колатерала за чију реализацију је потребно задуживање код пословних банака.

Обе стране су се усагласиле да ће континуирано размјењивати информације, организовати заједничке догађаје и покретати иницијативе ради што ефикаснијег остварења претходно дефинисаних циљева.