U Laktašima je 16.02.2021. godine, potpisan Protokol o saradnji između Garantnog fonda Republike Srpske i opštine Laktaši. Protokol su potpisali gospodin Radivoja Krčmar, direktor Fonda i gospodin Miroslav Bojić, načelnik Opštine Laktaši. Direktor Garantnog fonda je upoznao prisutne predstavnike o načinu odobravanja i izdavanja garancija po garantnim linijama.

Načelnik opštine Laktaši, g-din Panić je predstavnike Fonda upoznao sa strateškim pravcima i ciljevima razvoja opštine Laktaši te istakao da postoji mogućnost saradnje u realizaciji strateških  pravaca i ciljeva razvoja privrede  sa Garantnim fondom. Protokolom je predviđeno unapređenje modela finansiranja preduzetnika i privrednih subjekata. Zaključeno je da je saradnja između oba subjekta korisna i poželjna  i da se očekuje naročita pomoć kod malih i srednjih preduzeća ali i realizacije ostalih projekata u smislu osiguranja kvalitetnog kolaterala za čiju realizaciju je potrebno zaduživanje kod poslovnih banaka.

Obe strane su se usaglasile da će kontinuirano razmjenjivati informacije, organizovati zajedničke događaje i pokretati inicijative radi što efikasnijeg ostvarenja prethodno definisanih ciljeva.