У Лопарама   је 25.08.2022. године, потписан Протокол о сарадњи између Гарантног фонда Републике Српске и општине Лопаре. Протокол су потписали господин Радивоја Крчмар, директор Фонда и господин Радо Савић, начелник Oпштине Лопаре.

Директор Гарантног фонда је упознао присутне представнике да је фонд основан ради остварења општег интереса који је изражен у пружању подршке развоју предузетништва кроз олакшавање приступа финансијским средствима потребним за обављање пословних дјелатности предузетника (правних и физичких лица) са пребивалиштем у Републици Српској те о начину одобравања и издавања гаранција по гарантно-кредитним линијама.

Начелник општине Лопаре г-дин Савић је представнике Фонда упознао са стратешким правцима и циљевима развоја општине, те истакао да постоји могућност сарадње у реализацији стратешких  праваца и циљева развоја привреде  са Гарантним фондом. Протоколом је предвиђено унапређење модела финансирања предузетника и привредних субјеката. Кроз дискусију је закључено да ће се приступити заједничком пројекту израде модела сарадње Гарантног фонда РС и oпштине Лопаре. Затим је предложено одржавање презентације Гарантног фонда у наредном периоду како би се објаснио значај и смисао Фонда за привредне субјекте.