U Loparama   je 25.08.2022. godine, potpisan Protokol o saradnji između Garantnog fonda Republike Srpske i opštine Lopare. Protokol su potpisali gospodin Radivoja Krčmar, direktor Fonda i gospodin Rado Savić, načelnik Opštine Lopare.

Direktor Garantnog fonda je upoznao prisutne predstavnike da je fond osnovan radi ostvarenja opšteg interesa koji je izražen u pružanju podrške razvoju preduzetništva kroz olakšavanje pristupa finansijskim sredstvima potrebnim za obavljanje poslovnih djelatnosti preduzetnika (pravnih i fizičkih lica) sa prebivalištem u Republici Srpskoj te o načinu odobravanja i izdavanja garancija po garantno-kreditnim linijama.

Načelnik opštine Lopare g-din Savić je predstavnike Fonda upoznao sa strateškim pravcima i ciljevima razvoja opštine, te istakao da postoji mogućnost saradnje u realizaciji strateških  pravaca i ciljeva razvoja privrede  sa Garantnim fondom. Protokolom je predviđeno unapređenje modela finansiranja preduzetnika i privrednih subjekata. Kroz diskusiju je zaključeno da će se pristupiti zajedničkom projektu izrade modela saradnje Garantnog fonda RS i opštine Lopare. Zatim je predloženo održavanje prezentacije Garantnog fonda u narednom periodu kako bi se objasnio značaj i smisao Fonda za privredne subjekte.