У просторијама Гарантног фонда РС је данас одржано потписивање Уговора о гарантовању са RAIFFEISEN BANK d.d. Bosna i Hercegovina која учествује у Програму гаранција Владе РС за ублажавање негативних посљедица пандемије вирусом COVID-19.

Циљ програма је олакшавање приступа финансијским средствима за привредне субјекте,  издавањем гаранције за обезбјеђење потраживања по кредиту одобреном од Банке, тј. објезбјеђењем дјелимичне заштите од кредитног ризика повећаног економским посљeдицама насталим усљед болести.

Суштина је да ће износ гаранције бити 70% у односу на одобрени кредит. Ово је квалитетан инструмент обезбјеђења средстава, што ће охрабрити банке да их пласирају по повољнијим условима него до сада, а у складу са својим пословним политикама.

Гарантни програм усвојила је Влада Српске почетком јула, а намијењен је за подршку предузетницима,пољопривредним газдинствима, микро, малим и средњим предузећима у сузбијању штетних посљедица изазваних пандемијом вируса..