U prostorijama Garantnog fonda RS je danas održano potpisivanje Ugovora o garantovanju sa RAIFFEISEN BANK d.d. Bosna i Hercegovina koja učestvuje u Programu garancija Vlade RS za ublažavanje negativnih posljedica pandemije virusom COVID-19.

Cilj programa je olakšavanje pristupa finansijskim sredstvima za privredne subjekte,  izdavanjem garancije za obezbjeđenje potraživanja po kreditu odobrenom od Banke, tj. objezbjeđenjem djelimične zaštite od kreditnog rizika povećanog ekonomskim posljedicama nastalim usljed bolesti.

Suština je da će iznos garancije biti 70% u odnosu na odobreni kredit. Ovo je kvalitetan instrument obezbjeđenja sredstava, što će ohrabriti banke da ih plasiraju po povoljnijim uslovima nego do sada, a u skladu sa svojim poslovnim politikama.

Garantni program usvojila je Vlada Srpske početkom jula, a namijenjen je za podršku preduzetnicima,poljoprivrednim gazdinstvima, mikro, malim i srednjim preduzećima u suzbijanju štetnih posljedica izazvanih pandemijom virusa..