Pomoćnik ministra za ekonomske odose i saradnju, Slobodanka Dubravac, održala je u prostorijama Ministarstva privrede i preduzetništva sastanak sa v.d. direktorom Investiciono Razvojne Banke (IRB) Draženom Vrhovcem, predsjednikom Unije udruženja poslodavaca Republike Srpske Sašom Trivićem, direktorom Garantnog fonda Republike Srpske Radivojem Krčmarom i predstavnikom banaka Srđanom Šuputom.

Sastanak je održan kako bi se finalizovala kreditna linija IRB – a Republike Srpske za uvođenje novih tehnologija. Postignut je dogovor da će fiksne kamatne stope prema privrednom sektoru iznositi od 2.5% do 3% na period od deset godina, sa grejs periodom dvije godine.

Cilj ove kreditne linije jeste podržati privredu Republike Srpske u tehnološkom razvoju kao ključnim faktorom za povećanje konkurentnosti.

Kreditnu liniju će podržati i Garantni fond i značajno će smanjiti svoju proviziju sa 2.8% na 0.2% godišnje na garantovani iznos.

Promocija kreditne linije prema privrednicima će biti realizovana u vrlo kratkom roku.