U prostorijama Garantnog fonda RS je danas održano potpisivanje Ugovora o garantovanju sa još 4 komercijalne banke i 2 mikro-kreditna društva koja učestvuju u Programu garancija Vlade RS za ublažavanje negativnih posljedica pandemije virusom COVID-19.

Ugovori su potpisani sa Sberbank-om, NLB bankom , Prokredit i Adiko bankom, te sa dvije mikro-kreditne organizacije, Mikrofin i Finkredit.

Direktor Garantnog fonda, Radivoja Krčmar, rekao je novinarima da će u narednom periodu biti potpisani ugovori sa još nekoliko banaka i da je dosad omogućen plasman oko 160 miliona KM kreditnih sredstava. On je naglasio da se u skladu sa ovim ugovorima, Garantni fond izdaje garancije u ime i za račun Republike Srpske bankama koje su ponudile da plasiraju kredite mikro, malim i srednjim preduzećima s ciljem ublažavanja posljedica krize izazvane virusom.

Krčmar je naveo da će krediti pomoći firmama ugroženim pandemijom da očuvaju poslovanje, te je ponovio da je ovdje riječ o portfolio garanciji u okviru koje Srpska garantuje iznos od 50 miliona KM, na bazi čega se dalje može ukupno plasirati 238 miliona KM kredita.

– Suština je da će iznos garancije biti 70% u odnosu na odobreni kredit. Ovo je kvalitetan instrument obezbjeđenja sredstava, što će ohrabriti banke da ih plasiraju po povoljnijim uslovima nego do sada, a u skladu sa svojim poslovnim politikama – rekao je Krčmar.

Dodao je da očekuje da će Garantni program donijeti dobre rezultate i pomoći ugroženim privrednicima, te da će Fond obavještavati javnost o Garantnom programu. U danima koji slijede, očekuje se da će sve banke postati operativne i da će klijenti moći početi sa podnošenjem zahtjeva za kredite u okviru Programa.

Garantni program usvojila je Vlada Srpske početkom jula, a namijenjen je za podršku mikro, malim i srednjim preduzećima u suzbijanju štetnih posljedica izazvanih pandemijom virusa.