ГАЛ-АРТ д.о.о. Рибник

ГКЛ за start-up

Опис дјелатности: Производња остале грађевинске столарије и елемената

Намјена гаранције: Набавка основних и обртних средстава

Пројекат реализован

Veštine

Objavljeno

19.01.17