„KASTHOUSE“ Д.О.О. ГРАДИШКА

„KASTHOUSE“ Д.О.О. ГРАДИШКА

Гкл за подршку извозу Опис дјелатности: производња монтажних стамбених објеката од дрвета, грађевинске столарије и елемената Намјена гаранције (пројекта): набавка обртних средстава Средства намјенски утрошена и пројекат успјешно...
Рис д.о.о. Козарска Дубица

Рис д.о.о. Козарска Дубица

  ГКЛ за привредна друштва Опис дјелатности: Трговина на велико грађевинским материјалом и прерада дрвета Намјена гаранције (пројекта): Набавка обртних средстава Средства намјенски утрошена и пројекат успјешно...
Мојић д.о.о. Бијељина

Мојић д.о.о. Бијељина

ГКЛ за привредна друштва Опис дјелатности: Неспецијализована трговина на велико Намјена гаранције (пројекта): Набавка основна средства и обртних средстава и рефинансирање раније гарантованих кредита Средства намјенски утрошена и пројекат успјешно...