ЕКО-БОСАНСКА ПОСАВИНА д.о.о. Дервента

ГКЛ за пољопривреду

Опис дјелатности: Пољопривредна ратарска производња

Намјена гаранције: Набавка основних и обртних средстава

Реализација пројекта у току

Veštine

Objavljeno

30.03.16