МИ ТУЛУМОВИЋ д.о.о. Лакташи

МИ ТУЛУМОВИЋ д.о.о. Лакташи

 

  • ГКЛ за привредна друштва
  • Опис дјелатности: Производња производа од меса
  • Намјена гаранције: Набавка основних и обртних средстава
  • Средства намјенски утрошена и пројекат успјешно реализован
Veštine

Objavljeno

30.03.16