НОВИ ДОМ д.о.о. Мркоњић Град

ГКЛ за предузетнике

Опис дјелатности: Дјелатност социјалне заштите у установама са смјештајем за старија лица и лица са инвалидитетом

Намјена гаранције: Набавка основних средстава

Реализација пројекта у току

Veštine

Objavljeno

20.04.17