Рис д.о.о. Козарска Дубица

 

ГКЛ за привредна друштва
Опис дјелатности: Трговина на велико грађевинским материјалом и прерада дрвета
Намјена гаранције (пројекта): Набавка обртних средстава
Средства намјенски утрошена и пројекат успјешно реализован

Veštine

Objavljeno

10.04.18