ЈУ Ветеринарски институт Републике Српске „Др Васо Бутозан“

ГКЛ за пољопривреду
Опис дјелатности: Медицинска лабораторија
Намјена гаранције (пројекта): Набавка апарата и адаптација простора за њихово инсталирање
Средства намјенски утрошена и пројекат успјешно реализован

Veštine

Objavljeno

05.04.18