Голд-МГ д.о.о. Доњи Жабар

Голд-МГ  д.о.о. Доњи Жабар

  • Опис дјелатности: Производња и продаја сточне хране
  • Намјена гаранције: Набавка обртних средстава – откуп пољопривредних производа
  • Врста гарантно-кредитне линије: ГКЛ за пољопривреду
  • Средства намјенски утрошена и пројекат успјешно реализован
Veštine

Objavljeno

01.10.15