Љупко Шолаја Шипово

Љупко Шолаја Шипово

Врста гарантно-кредитне линије: ГКЛ за пољопривреда газдинства
Дјелатност: пољопривредна производња
Намјена кредита: набавка основних средстава ( опрема за пољопривредну производњу на регистрованом пољопривредном газдинству)
Средства намјенски утрошена и пројекат успјешно реализован

Veštine

Objavljeno

01.10.15