Откупна станица „Ковачић“ Шипово

Откупна станица „Ковачић“ Шипово

  • Врста гарантно-кредитне линије: ГКЛ за пољопривредна газдинства
  • Дјелатност: производња млијечних производа
  • Намјена кредита: набавка основних средстава – изградња мини мљекаре
  • Средства намјенски утрошена и пројекат успјешно реализован
Veštine

Objavljeno

01.10.15