МИ Бонес д.о.о. Пале

МИ Бонес д.о.о. Пале

  • Врста гарантно-кредитне линије: ГКЛ за привредна друштва
  • Дјелатност: производња пелета
  • Намјена кредита: набавка основних средстава – изградња линије за производњу пелета
  • Средства намјенски утрошена и пројекат успјешно реализован
Veštine

Objavljeno

01.10.15