Анђелић д.о.о. Требиње

  • Опис дјелатности: Откуп љековитог биља и производња етеричних уља
  • Намјена гаранције (пројекта): Основна средства (машине и опрема) и обртна средства
  • Врста гарантно-кредитне линије: ГКЛ за привредна друштва
  • Средства намјенски утрошена и пројекат успјешно реализован.
Veštine

Objavljeno

01.10.15