Прима ИСГ д.о.о. Градишка

Опис дјелатности: Производња намјештаја за пословне и продајне прост оре

Намјена гаранције (пројекта): Набавка основних средстава – опреме (машина)

Врста гарантно-кредитне линије: ГКЛ за привредна друштва

Средства намјенски утрошена и пројекат успјешно реализован

Veštine

Objavljeno

01.10.15