„KASTHOUSE“ Д.О.О. ГРАДИШКА

Гкл за подршку извозу
Опис дјелатности: производња монтажних стамбених објеката од дрвета, грађевинске столарије и елемената
Намјена гаранције (пројекта): набавка обртних средстава
Средства намјенски утрошена и пројекат успјешно реализован

Veštine

Objavljeno

04.11.19