Прима ИСГ д.о.о. Градишка

Прима ИСГ д.о.о. Градишка

Опис дјелатности: Производња намјештаја за пословне и продајне прост оре Намјена гаранције (пројекта): Набавка основних средстава – опреме (машина) Врста гарантно-кредитне линије: ГКЛ за привредна друштва Средства намјенски утрошена и пројекат успјешно...
Анђелић д.о.о. Требиње

Анђелић д.о.о. Требиње

Опис дјелатности: Откуп љековитог биља и производња етеричних уља Намјена гаранције (пројекта): Основна средства (машине и опрема) и обртна средства Врста гарантно-кредитне линије: ГКЛ за привредна друштва Средства намјенски утрошена и пројекат успјешно...
МИ Бонес д.о.о. Пале

МИ Бонес д.о.о. Пале

МИ Бонес д.о.о. Пале Врста гарантно-кредитне линије: ГКЛ за привредна друштва Дјелатност: производња пелета Намјена кредита: набавка основних средстава – изградња линије за производњу пелета Средства намјенски утрошена и пројекат успјешно...
Голд-МГ д.о.о. Доњи Жабар

Голд-МГ д.о.о. Доњи Жабар

Голд-МГ  д.о.о. Доњи Жабар Опис дјелатности: Производња и продаја сточне хране Намјена гаранције: Набавка обртних средстава – откуп пољопривредних производа Врста гарантно-кредитне линије: ГКЛ за пољопривреду Средства намјенски утрошена и пројекат успјешно...
Тогона-Комерц  д.о.о. Пале

Тогона-Комерц д.о.о. Пале

Tогона-Комерц  д.о.о. Пале Опис дјелатности: Установа социјалне заштите за смјештај – дом за старија лица Натура Пале Намјена гаранције (пројекта): Набавка основних средстава – адаптација објекта у којем ће бити смјештен старачки дом Врста гарантно-кредитне...