Откупна станица „Ковачић“ Шипово

Откупна станица „Ковачић“ Шипово

Откупна станица „Ковачић“ Шипово Врста гарантно-кредитне линије: ГКЛ за пољопривредна газдинства Дјелатност: производња млијечних производа Намјена кредита: набавка основних средстава – изградња мини мљекаре Средства намјенски утрошена и пројекат...
Љупко Шолаја Шипово

Љупко Шолаја Шипово

Љупко Шолаја Шипово Врста гарантно-кредитне линије: ГКЛ за пољопривреда газдинства Дјелатност: пољопривредна производња Намјена кредита: набавка основних средстава ( опрема за пољопривредну производњу на регистрованом пољопривредном газдинству) Средства намјенски...
Mushrooms Trade д.о.о. Лакташи

Mushrooms Trade д.о.о. Лакташи

Mushrooms Trade д.о.о. Лакташи Опис дјелатности: Откуп шумских плодова Намјена гаранције: Набавка основних средстава – хладњаче (испорука и монтажа изолацијских панела, хладионичких врата, расхладних агрегата, испаривача, електро опреме и монтажа расхладне...