Privrednici u Srpskoj u narednih nekoliko godina će za tekuću likvidnost, obrtna sredstva i investicione troškove moći da podignu kredite u iznosu od 237 miliona maraka, a Garantni fond RS će u ime i za račun Republike Srpske davati garancije za te kredite, kaže direktor Garantnog fonda RS Radivoja Krčmar.

On dodaje da će polovinom ili krajem iduće sedmice znati koje sve finansijske institucije su se prijavile za učešće u realizaciji Garantnog programa podrške privredi za ublažavanje posljedica pandemije izazvane virusom korona, odnosno za plasiranje kredita.

– Banke i mikrokreditne organizacije su pokazale interesovanja, ali javni poziv ističe u ponedjeljak i tada ćemo znati ko se sve prijavio – kaže Krčmar.

GLAS: S kojim ciljem je kreiran Garantni program i koja je uloga Garantnog fonda?

KRČMAR: Osnovni cilj Garantnog programa koji je kreirala Vlada RS jeste da se firmama pomogne da prevaziđu poteškoće u koje su zapale, jer mi moramo privredu održati u sedlu. Ovo je nakon direktne podrške Vlade kroz plaćanje poreza, doprinosa i minimalnih plata onima čije poslovanje je bilo ugroženo ili potpuno zaustavljeno i još nekih instrumenata, novi vid podrške privredi. Ovo što mi radimo u vezi sa Garantnim programom treba odvojiti od redovnih aktivnosti Garantnog fonda, jer mi ovdje u suštini nastupamo samo kao servis Vlade RS.

GLAS: Kad se može očekivati da preduzeća počnu da apliciraju za sredstva?

KRČMAR: Moramo prvo da vidimo koje finansijske institucije ispunjavaju uslove, ali mi ćemo dati sve od sebe da do kraja jula počne realizacija Garantnog programa, jer je pomoć privredi prijeko potrebna.

GLAS: Možete li reći po kojim kamatnim stopama će ta sredstva biti ponuđena privredi?

KRČMAR: U ovom trenutku ne mogu, jer nismo vidjeli sve pristigle ponude banaka i mikrokreditnih organizacija. Naravno da neće biti iste kamatne stope za sve, jer to zavisi i od visine kredita, a programom je predviđeno da će mikropreduzeća moći da podignu najviše 30.000 KM, mala preduzeća do 100.000 KM, a srednja 250.000 KM.

GLAS: I šta ako neko ne može da vraća kredit?

KRČMAR: Ukoliko dođe do problema pri vraćanju kredita i za kredite date po Garantnom programu važe pravila Agencije za bankarstvo RS. Pojednostavljeno, ako banka obezbijedi dobar kolateral i dobro obezbijedi kredit, teško da može doći do aktiviranja garancije. U suštini, banke mogu aktivirati garanciju, ali regresnom naplatom (da li je to administrativna zabrana, mjenice, hipoteke itd.) oni kasnije vraćaju sredstva koja su dobili od fonda, odnosno od Republike Srpske. Smisao garancije jeste u tome da banka u slučaju da klijent ne vraća kredit na vrijeme, prije dođe do sredstava koja može ponovo plasirati kako ne bi bilo ugroženo njeno poslovanje, a da onda regresnom naplatom vraća pare Garantnom fondu.

Pale garancije

GLAS: Koliko je do sada palo garancija kada govorimo o redovnom poslovanju Garantnog fonda?

KRČMAR: Negdje oko 1,6 miliona maraka za deset godina postojanja fonda, ali 60 odsto toga je već naplaćeno iz kolaterala.

Izvor: Glas Srpske