Делегација Гарантног фонда Републике Српске, предвођена директором Радивојем Крчмаром почетком септембра присуствовала је конференцији “Дијалог о одрживости Западног Балкана”, гдје је са осталим учесницима потписан и Приједлог иницијативе о формирању регионалних климатких платформи – Statement of Leadership – Western Balkans Green Navigator.

У интервјуу за Бањалука.нет, директор Гарантног фонда Републике Српске Радивоја Крчмар говорио је о значају и користима које Република Српска може да има од ове конференције.

Крчмар се осврнуо и на пословање Гарантног фонда, истакавши да су захваљујући доброј организацији свих учесника на финансијском тржишту могући негативни ефекти пандемије COVID-19 смањени на најмањи могући ниво.

Он је додао да је у оквиру редовних активности пословања Фонда, у току 2020. године одобрено 13.163.000 КМ гаранција и тиме је подржана исплата од 29.240.000 КМ кредита.

У 2020. години забиљежен је нагли пад пословних активности због утицаја пандемије COVID-19 . Након ублажавања мјера спрјечавања ширења вируса било је потребно подржати опоравак привреде. Гарантни фонд Републике Српске је одиграо значајну улогу у подршци предузетницима и привредним друштвима да наставе пословање. Можете ли нам дати кратак осврт на начин пословања Фонда и активности у претходној години?

КРЧМАР: Гарантни фонд Републике Српске је, како сте рекли, у 2020. години имао раст пословања који је настао из повећане потребе предузетника и привредних друштава за финансијским средствима која су им била неопходна за наставак пословања. Пословање Фонда се заснива на издавању гаранција за дјелимично обезбјеђење поврата кредитних средстава које наших привредници користе код пословних банака. Фонд одобрава гаранције за дјелимично обезбјеђење поврата кредита како би са банкама подијелио ризик финансирања и самим тим омогућио да банке брже,једноставније, флексибилније и под повољнијим условима одобравају кредите.

Пословање Фонда можемo посматрати кроз два сегмента. Први сегмент се односи на издавање гаранција из редовног пословања док други дио се односи на издавање гаранција из Гарантног програма, а које Фонд издаје у име и рачун Владе Републике Српске. У оквиру редовних активности пословања, у току 2020. године одобрено је 13.163.000 КМ гаранција и тиме је подржана исплата од 29.240.000 КМ кредита. У име и за рачун Владе Републике Српске фонд је потписао Уговоре са пословним банкама и микрокредитним организацијама за подршку пласманима кредита у износу од 176.000.000 КМ и преузео гарантовање за поврат 70 одсто сваког појединачног кредита. На крају пословне 2020. године Фонд је остварио позитиван резултат пословања који номинално и није висок првенствено због опредијељености Владе Републике Српске да смањи стопу премија за идате гаранције Фонда те да не наплаћује премије за гаранције из Гарантног програма. Узимајући у обзир основну функцију Фонда, а која се огледа у остваривању општег интереса друштва,а не на остваривању високог добитка из пословања, тај резултат можемо посматрати као опредијељеност Владе Републике Српске да значајан дио акумулације прерасподијели привредницима.

Смањивањем стопе премије за издате гаранције из редовних активности, те бесплатним гаранцијама из Гарантног програма, као и уговарањем значајно повољнијих каматних стопа за кредите обезбјеђене гаранцијама, у односу на кредите који се одобравају по стандардним условима, Фонд је одиграо значајну улогу да смањи трошкове финансирања свим корисницима кредита/гаранција и тиме допринесе одржавању запослености и њиховом бољем пословном резултату на крају године.

Можете ли нам пренијети општи устисак како је финансијски сектор реаговао на прошлогодишњи пад привредних активности те какво је сада опште стање на тржишту?

КРЧМАР: Захваљујући доброј организацији свих учесника на финансијском тржишту могући негативни ефекти су смањени на најмањи могући ниво. Првенствено су значајну улогу одиграле брзе и правовремене мјере регулатора, односно Агенције за банкарство Републике Српске која је својим одлукама омогућила банкама да на вријеме клијентима, чије је пословање погођено мјерама за спрјечавање ширења вируса, одобре мораторијуме на отплату кредита те да са клијентима постигну договоре око могућности даље отплате кредитних обавеза. Овим мјерама су значајно ублажени негативни ефекти и по привреднике и по финаснијски сектор. Други битан сегмент је брзо и веома квалитетно рјешење Владе Републике Српске о доношењу Одлуке о Гарантном програму подршке привреди те изузетно квалитетна сарадња са пословним банкама у реализацији свих донесених мјера. Све пословне банке, са којима Фонд има пословну сарадњу, су показале велику спремност за сарадњу како би нашим привредницима омогућиле повољније услове финаснирања те заједно са Фондом пронашле начин да се одржи континуитет пословања.

Значајну улогу је, као и много пута до сада, одиграла Инвестиционо развојна банка Републике Српске која је смањила своје каматне стопе како би привредницима смањила трошкове финаснирања те дужим роковима отплате кредита омогућила одржавање ликвидности и континуитет пословања. Сарадња Инвестиционо развојне банке Републике Српске и Гарантног фонда Републике Српске је у претходном периоду је била на веома високом степену почевши од сарадње свих служби у Банци и Фонду на креирању и проналаску начина тј. модела за финансирање привреде па до рада на терену како би се све мјере проводиле и контролисало њихово провођење.

Обзиром да је 2020. година била веома турбулентна на пољу финансија какво је стање у 2021. години? Какве сте планове поставили за ову годину и колики је степен реализације планова пословања?

КРЧМАР: У 2021 . години настављамо да унапређујемо пословање. Динамично окружење захтијева стално праћење и анализу како остварених резултата тако и свих других фактора који могу утицати на привредне активности. Дугорочно циљ нам је да Фонд постане препознатљив партнер привредницима и банкама те да буде једна од битнијих полуга Влади Републике Српске за остваривање планова подршке привреди. У остварењу тог циља у сталној смо комуникацији са надлежним Министарством финансија Републике Српске и њиховим стручним службама у намјери да као институција која је добила мандат Владе Републике Српске за провођење Гарантног програма то повјерење и оправдамо те да креирањем нових рјешења капитално ојачамо Гарантни фонд како би спремније дочекали будуће изазове било да они буду у очувању постојећег стања и нивоа привредних активности било да они буду у снажнијој подршци расту и развоју привреде. У сваком случају резултати сарадње су видљиви и у овој пословној години и огледају се кроз наставак сарадње на провођењу Гарантног програма, гдје сада имамо активних око 25.400.000 КМ гаранција, те кроз раст редовних пословних активности Фонда у току 2021. одобрено је око 18.000.000 КМ гаранција те очекујемо да ће до краја године додатно бити одобрено гаранција и вриједности око 12.000.000 КМ што у односу на прошлу годину представља значајан раст пословања Фонда. Важно је истакнути да је свака издата гаранција Фонда обезбијеђена квалитетним колатералом те да Фонд у овом тренутку, с циљем обезбјеђења наплате потраживања за плаћене гаранције, самим тим очувања капитала Фонда, располаже и управља са колатералом вишеструко веће вриједности од вриједности укупно издатих гаранција те свакодневно и у континуитету врши надзор над пословањем клијената за чије је кредитне обавезе гарантовао.

Почетком септембра сте присуствовали конференцији Дијалог о одрживости Западног Балкана, гдје сте у име Фонда потписали и Приједлог иницијативе о формирању регионалних климатких платформи – Statement of Leadership – Western Balkans Green Navigator.. Можете ли нам појаснити значај ове конференције и шта би могле бити користи од учешћа Фонда на истој те потписивање саме иницијативе?

КРЧМАР: Као што смо већ информисали јавност почетком септембра смо присуствовали наведеној конференцији која је имала за циљ да окупи стручњаке из различитих области пословања, а самим тим и реномиране стручњаке из области финансија како бисмо отворили питања која се тичу значаја подршке инвестицијама у обновљиве изворе енергије и њихов значај за заштиту животне средине.

Ми смо добили прилику да пођемо путем акредитације од стране Зеленог климатског фонда и тиме добијемо статус институције која би била способна да управља пројектима и инвестицијама у обновљиве изворе енергије, а које за циљ имају заштиту животне средине и смањење емисије штетних гасова. Конференцији смо присуствовали на позив Развојног фонда Војводине који је једина финансијска институција у Србији прошла пут акредитације за вођење ових пројеката те Гаранцијског фонда Војводине који је, као и Гарантни фонд Републике Српске, пуноправан члан Европске асоцијације гарантних фондова. Овом приликом смо добили њихову подршку и препоруку да као финансијска институција започнемо пут акредитације за вођење ових пројеката у Републици Српској и њихову спремност да нам на том путу обезбиједе пуну подршку у смислу техничке подршке како бисмо тај процес започели и самим тим завршили за релативно кратко вријеме. Сада нам слиједи разговор са надлежним министарствима у Влади Републике Српске, првенствено са Министарством за просторно уређење, грађевинарство и екологију, како бисмо усагласили даље кораке у реализацији започетих активности. Важно је истакнути да је наша сарадња са овим министарством до сада била веома успјешна те да заједно учествујемо у радним групама који се баве креирањем и реализацијом више пројеката на подручју финансирања енергетске ефикасности те ће овај дио активности само бити проширење сарадње с циљем обезбјеђења већег нивоа инвестиција у Републици Српској,а које суфинаснира Зелени климатски фонд.

Сви који су заинтересовани за ток конференције исту могу у цијелости погледати на линку: https://www.youtube.com/watch?time_continue=1476&v=lhC6wt0uNyc&feature=emb_title