Direktori Razvojnog i Garancijskog fonda Vojvodine Goran Savić i Đorđe Raković sa saradnicima boravili su u dvodnevnoj posjeti Garantnom fondu Republike Srpske. Delegaciju iz Vojvodine ugostio je direktor Garantnog fonda Republike Srpske Radivoja Krčmar, nakon čega je upriličen sastanak sa ministrom finansija Republike Srpske Zorom Vidović.Tokom sastanka ministarka je izrazila spremnost Vlade Republike Srpske za podršku aktivnostima koje provode ove tri institucije.Na sastanku se razgovaralo o mogućem pravcu proširenja obavljanja djelatnosti Garantnog fonda Republike Srpske, njegovoj odluci i spremnosti za ulazak u proces akreditacije Garantnog fonda za upravljanje projektima Zelenog klimatskog fonda. Zaključeno je da bi se na ovaj način obezbijedilo kandidovanje i upravljanje projektima koje finansira Zeleni klimatski fond po prioritetima koji su od nacionalnog značaja za dalji rast i razvoj privrede.

Ministar finansija Zora Vidović podržala je inicijativu ove tri institucije za formiranje Regionalne asocijacije za održivi razvoj čiji će članovi, nakon formiranja, biti privatne i javne kompanije zainteresovane za rad asocijacije, a koje svoje poslovanje unapređuju u skladu sa novim tehnologijama održivog razvoja, prelaskom na obnovljive izvore energije s ciljem smanjenja emisije štetnih gasova i očuvanja životne sredine.Cilj asocijacije će biti okupljanje svih zainteresovanih učesnika s ciljem edukacije za brži pristup finansiranju projekata održivog razvoja kao i organizovanje regionalnih konferencija koje će imati za cilj razmjenu znanja i iskustava u provođenju istih.

Formiranjem regionalne asocijacije nastavlja se uspješna saradnja ove tri institucije koja je od velikog značaja za privrednike Republike Srbije i Republike Srpske.