Imajući u vidu razvoj situacije oko borbe za suzbijanje širenja virusa COVID-19, odnosno proglašenje vanrednog stanja u RS, BiH, zemljama regiona i Evrope, nesumnjivo je da će lokalna ekonomija pretrpjeti ogromnu štetu.


Predstavnici Garantnog fonda RS i Agencija za ekonomski razvoj grada Prijedora „PREDA-PD“, održali su sastanak, sa ciljem davanja doprinosa na ublažavanju posljedica uticaja virusa korona na privredu Republike Srpske.


Većina naših privrednih subjekata nema kapacitet da se samostalno izbori sa negativnim efektima i eventualnim posljedicama, i u tom smislu, aktuelna situacija predstavlja izazov za cijelo društvo. Samim tim, i napor koji je potrebno uložiti, treba da bude rezultat djelovanja svih zainteresovanih subjekata.


Sasatanku su prisustvovali ispred Garantnog fonda RS: Saša Zubović – v.d. Izvršnog direktora za naplatu potraživanja i Rade Pavlović – Viši stručni saradnik za monitoring a ispred Agencije za ekonomski razvoj grada Prijedora „PREDA-PD“ : Aleksandar Drljača – v.d. Direktor agencije, Goran Rodić – koordinator sektora za ekonomski razvoj i Bojan Jojić – koordinator za odnose sa investitorima.


Jedna od glavnih mjera ove dve institucije bila bi kombinovanje dva vida garancije (GFRS i lokalnog Garantnog fonda) i to do čak 85% kredita a što bi značajno olakšalo pristup finansijskim sredstvima privrednim subjektima sa ove regije.


Prilikom upoznavanja sa trenutnim aktivnostima Agencije za ekonomski razvoj grada Prijedora „PREDA-PD“, direktor Agencije, je istakao da agencija radi na rekordnom broju projekata od njenog osnivanja te nas je upoznao sa jednim od tih projekata tj. projektom “Be creative, be better”.


Projekat će kao prvu generaciju polaznika Playground-a Agencije „PREDA“ uspostaviti mrežu koju će činiti 100 mladih ljudi, edukovati ih u oblastima multimedije i programiranja, a kroz komponentu storytelling-a podstaći ih da dijele lične priče i stvaraju zajednički proizvod koji promoviše pozitivne vrijednosti nastale tokom procesa učenja.

Plan im je da korisnicima, omoguće učenje novih tehnologija i stvoranje uslova da kreativno provedu vrijeme u trenutnoj izolaciji. Zato su u okviru projekta kreirali virtuelnu učionicu kojoj korisnici mogu pristupiti uz pomoć svog kompjutera, laptopa, tableta ili pametnog telefona.


U cilju kreiranja mjera podrške kojima će se negativni efekti ublažiti i očuvati lokalni privredni kapaciteti i potencijali, potrebno je osigurati koordinisano djelovanje obe institucije te je postignut dogovor da obe strane pripreme svoje prijedloge za sledeći sastanak koji je zakazan za 29.04.2020. godine u prostorijama Garntnog fonda RS. Na planiranom sastanku prijedlozi će se objediniti u jedan dokument nakon čijeg usvajanja bi se krenulo u realizaciju donesenih zaključaka.