С обзиром на новонасталу ситуацију изазвану пандемијом корона вируса, представници Гарантног  фонда РС одржали су телефонски састанак са представницима Нове банке а.д. Бањалука. Овим разговором договорени су нови начини заједничке сарадње, те дефинисане смјернице и планови за унапређење пословних односа између Нове банке и Фонда у 2020. години.

Испред Нове банке, састанку су присуствовали извршни директор Дејан Вукосављевић и директор сектора Retail и управљање мрежама Петар Мићић.

Нови начини дјеловања биће реализовани у складу са измјенама и допунама Закона о Гарантном фонду Републике Српске, као и измјенама и допунама Правилника о одобравању гаранција по гарантним линијама, чиме ће се омогућити  усклађивање активности Гарантног фонда РС на издавању гаранција са измјењеним условима пласмана средстава Инвестиционо – развојне банке РС према финансијским посредницима.

Увођењем стимулативне стопе премије за ризик на гаранције Гарантног фонда РС за кредите које финансијски посредници пласирају за увођење нових технологија из средстава Инвестиционо – развојне банке Републике Српске у складу са Правилима о измјенама Правила пласмана средстава по кредитним линијама и зајмовима Инвестиционо – развојне банке РС („Службени гласник Републике Српске“ број: 109/19) Гарантни фонд РС постаје активни учесник у реализацији стратешких опредјељења Владе Републике Српске на побољшању пословног амбијента у Републици Српској и јачања конкурентне способности пословних субјеката, кроз увођење нових технологија у пословање.

У случају да финансијски посредник користи средства Инвестиционо – развојне банке РС за своје  кредите подржане гаранцијама Гарантног фонда РС, утврђује се јединствена стопа премије од 1,6 % на гарантовани износ кредита, без обзира на врсту гарантне линије, излазну каматну стопу финансијског посредника за сваки појединачни кредит и постотак гарантованог износа кредита. Изузетно, ако финансијски посредник користи средства Инвестиционо – развојне банке РС у складу са одредбама члана 1. став 1. и став 2. Правила о измјенама Правила пласмана средстава по кредитним линијама и зајмовима Инвестиционо – развојне банке РС („Службени гласник Републике Српске“, број: 109/19) за своје  кредите подржане гаранцијама Гарантног фонда РС, а за намјене које се односе на набавку основних средстава – увођење нових технологија,  утврђује се јединствена стопа премије за ризик од 0,2% на гарантовани износ кредита, без обзира на врсту гарантне линије, излазну каматну стопу финансијског посредника за сваки појединачни кредит и постотак гарантованог износа  кредита.“