Дана 15.04.2021. године, представници Гарантног фонда су одржали онлине састанак са представницима Свјетске банке у Босни и Херцеговини.

Свјетска банка је у Босни и Херцеговини започела два пројекта која су у почетним фазама
имплементације. У питању су: Пројекат јачања банкарског сектора (Banking Sector Strengthening Project)) и Пројекат помоћи и опоравку фирмама у БиХ (BiH Firm Recovery and Support Project), а план Мисије за виртуелну подршку имплементацији истих је достављен надлежним институцијама Федерације БиХ и Републике Српске, међу којима је и Гарантни фонд Републике Српске. Циљ ових пројеката је додатна подршка сектору малих и средних предузећа који се тренутно суочава са тешкоћама у пословању услијед вируса ЦОВИД-19.

На састанку се највише разговарало о Гарантном програму Владе РС којим управља Гарантни фонд, а који је једна од најзначајнијих мјера подршке привредницима у условима пандемије вируса ЦОВИД-19. Учесници су разговарали о прогресу у реализацији Програма, те начинима за повећање пласираних средстава.

Представници Свјетске банке су за наредни период најавили одржавање сета радионица о најбољим праксама за систем кредитних гаранција, а представници Гарантног фонда су исказали интерес за учешће на истим, како би стекли додатна знања и примијенили их и у редовном пословању и приликом провођења Гарантног програма.