Dana 15.04.2021. godine, predstavnici Garantnog fonda su održali online sastanak sa predstavnicima Svjetske banke u Bosni i Hercegovini.

Svjetska banka je u Bosni i Hercegovini započela dva projekta koja su u početnim fazama
implementacije. U pitanju su: Projekat jačanja bankarskog sektora (Banking Sector Strengthening Project)) i Projekat pomoći i oporavku firmama u BiH (BiH Firm Recovery and Support Project), a plan Misije za virtuelnu podršku implementaciji istih je dostavljen nadležnim institucijama Federacije BiH i Republike Srpske, među kojima je i Garantni fond Republike Srpske. Cilj ovih projekata je dodatna podrška sektoru malih i srednih preduzeća koji se trenutno suočava sa teškoćama u poslovanju uslijed virusa COVID-19.

Na sastanku se najviše razgovaralo o Garantnom programu Vlade RS kojim upravlja Garantni fond, a koji je jedna od najznačajnijih mjera podrške privrednicima u uslovima pandemije virusa COVID-19. Učesnici su razgovarali o progresu u realizaciji Programa, te načinima za povećanje plasiranih sredstava.

Predstavnici Svjetske banke su za naredni period najavili održavanje seta radionica o najboljim praksama za sistem kreditnih garancija, a predstavnici Garantnog fonda su iskazali interes za učešće na istim, kako bi stekli dodatna znanja i primijenili ih i u redovnom poslovanju i prilikom provođenja Garantnog programa.