Direktor Investiciono-razvojne banke Republike Srpske, Dražen Vrhovac, i direktor Garantnog fonda Republike Srpske, Radivoja Krčmar, održali su danas sastanak sa privrednicima Opštine Laktaši.

Na inicijativu načelnika Opštine Laktaši, Miroslava Bojića, održan je 21. sastanak Savjeta privrednika Opštine Laktaši, sa ciljem poboljšanja privredne aktivnosti Opštine, te upoznavanja privrednika sa kreditnim linijama IRB-a, kao i radom i ulogom Garantnog fonda.

„Ovo je prva u nizu ovakvih posjeta Opštinama Republike Srpske. Cilj nam je da obiđemo sve regije Republike Srpske, te da održimo niz sastanaka sa privrednicima, te saslušamo njihove zahtjeve i probleme sa kojima se oni suočavaju.“, rekao je direktor IRB-a, Dražen Vrhovac.

Najveći dio problema se odnosi na načine na koji privrednici dolaze do sredstava, te je na sjednici pojašnjena procedura za dolazak do sredstava IRB-a, koja su sa kamatnom stopom od 0,5% najkvalitetnija na finansijskom tržištu Republike Srpske.

„Od marta prošle godine, osim nižih kamatnih stopa, IRBRS je uvela niz mjera sa ciljem da se pomogne privredi RS da se održi tekuća likvidnost. Omogućili smo privrednicima koji imaju plasmane u našoj banci, da produže rok otplate za dodatnih 60 mjeseci, te je omogućen dodatni grejs period, kao i moratorijum na period do 3 mjeseca“, rekao je Vrhovac.

Sastanku je prisustvovao i direktor Garantnog fonda, Radivoja Krčmar, koji je upoznao prisutne sa programom podrške privredi koji je donijela Vlada u toku 2020. godine sa ciljem sanacije štete prouzrokovane pandemijom virusa COVID-19, gdje je dio sredstava izdvojen za pružanje garancija bankama za kredite namjenjene privrednicima.

„Dogovoreni su mehanizmi o kontinuiranoj saradnji sa Opštinom Laktaši, ali i 40 drugih opština, gdje će se zajedno sa Investiciono-razvojnom bankom, koja je najznačajniji učesnik na finansijskom tržištu RS, raditi na ostvarenju zajedničke misije – pružanje podrške privredi RS“, izjavio je Krčmar.

Investiciono-razvojna banka, uprkos brojnim ograničenjima koje je 2020. godina donijela, nastavila je da gradi snažan odnos sa građanima i poslovnim subjektima Republike Srpske.

U toku je proces restruktuiranja finansijskog portfolija IRB-a, a s tim u vezi dogovoren je aranžman sa Svjetskom Bankom, koji je posvećen dijelu privrede RS koji je imao pad bruto prihoda za 20% u posljednjem kvartalu 2020. u odnosu na posljednji kvartal 2019. godine. Ova sredstva su namijenjena mikro i malim preduzećima, kojima će biti na raspolaganju 41 milion KM dodatnih sredstava.

Privrednici Republike Srpske mogu da računaju na podršku Investiciono-razvojne banke, te ovim sastankom je započet niz sastanaka širom Republike Srpske, sa ciljem da se pruži podrška i predstave mogućnosti koje privrednicima stoje na raspolaganju.

Izvor:https://www.irbrs.org/azuro3/a3/?nid=890&id=422