Гарантни фонд Републике Српске је институција која проводи Гарантни програм у име и за рачун Владе Републике Српске, а Уговори о гарантовању потписани су са девет комерцијалних банака и двије микрокредитне организације, чиме је олакшан приступ финансијским средствима оним привредним субјектима чије пословање је током пандемије било ограничено или у потпуносто обустављено.

“Корисници финансијских средстава, по овом основу не сносе трошкове за гаранцију којом су банке обезбиједиле кредите, односно другим ријечима гаранција је бесплатна за све кориснике, како за привреднике тако и за банке. Кредити обезбијеђени гаранцијом имају једноставније процедуре приликом одобравања тако да се до потребних средстава долази у веома кратком временском периоду”, рекао је у интервју за banjaluka.net Војислав Благојевић, извршни директор Гарантног фонда Републике Српске.


Привредници у Републици Српској се још увијек опорављају од посљедица, које је на њихово пословање оставило затварање током првог таласа вируса корона. У којој мјери том опоравку доприноси Гарантни програм?

Гарантни програм настао је из потребе да се привредницима олакша приступ финансијским средствима комерцијалних банака након периода у којем им је, дјелимично или у потпуности, било ограничено пословање с циљем спрјечавања ширења заразе корона вирусом. На овај начин је успостављен механизам сарадње и подјеле ризика између пословне заједнице, банака и Владе Републике Српске који за крајњи резултат има већу и флексибилнију доступност финансијских средстава оним привредним субјектима којима су иста потребна. У овом тренутку важно је истакнути да је Гарантни програм у потпуности примјењен у пракси те да сви привредни субјекти, који су обухваћени овим програмом, могу поднијети захтјеве за финансирање пословања код комерцијалних банака које су изразиле спремност за сарадњу и потписале Уговор о гарантовању са Гарантним фондом Републике Српске

Обзиром да је Гарантни програм само једна од мјера подршке привреди сматрамо да је још рано говорити у којој мјери је Гарантни програм допринио опоравку привреде, али свакако је битно истакнути да имамо велики број задовољних корисника овог вида финансирања. Важно је истакнути да се на овај начин, уз подршку Владе Републике Српске, која је обезбиједлила средства којима ће се комерцијалним банкама гарантовати плаћање кредита, омогућила доступност финансијских средства оним привредним друштвима којима су иста потребна, уколико наступе неповољни периоди у пословању у наредном периоду. На тај начин комерцијалне банке су додатно охрабрене да наставе финаснирање привреде и у периоду након смањења пословних активности.

Гарантни програм је осмишљен с циљем да олакша кредитирање микро, малих и средњих предузећа која су претрпјеле стету због пандемије. Које су предности оваквог вида кредитирања и које категорије привредника су обухваћене овом мјером?

Поред микро, малих и средњих предузећа корисници средстава из Гарантног програма могу бити и пољопривредна газдинства, као и самостални предузетници. Предности овог вида финансирања се огледају у нижим каматним стопама по којима банке одобравају кредите, нижим накнадама, могућности кориштења периода одгоде плаћања кредита до дванаест мјесеци, као и дужим роком отплате кредита за финансирање текућег пословања у односу на стандардне услове финансирања. Важно је напоменути да корисници средстава не сносе трошкове за гаранцију којом су банке обезбиједиле кредите, односно другим ријечима гаранција је бесплатна за све кориснике, како за привреднике тако и за банке. Кредити обезбијеђени гаранцијом имају једноставније процедуре приликом одобравања тако да се до потребних средстава долази у веома кратком временском периоду.

Који сектори су највише поговђени и у које сврхе се средства од кредитирања најчешће користе?

Корисници средстава из Гарантног програма могу бити пољопривредници, привредници који обављају производне, услужне, трговачке и друге дјелатности. Циљ Гарантног програма је да се обезбиједе потребна финаснијска средства за финансирање набавке обртних средстава, финансирање ликвидности и инвестиционих трошкова, тако да се средства и користе у ову сврху. Велики број пословних субјеката је у претходном периоду имало отказивање наруџби већ произведене робе, те се суочио са проблемом високих залиха готових производа и недостатком новца за финаснирање текућег пословања, гдје им је овај вид подршке добро дошао да превазиђу тренутну ситуацију. Са друге стране угоститељске дјелатности су имале значајан пад пословања усљед ограничења кретања, самим тим и мање прихода од пословања, мањи приходи су утицали на смањену кредитну способност те им је овај вид подршке помогао на начин да могу користити и период одгоде плаћања обавеза до дванаест мјесеци, а средства су им потребна за наставак обављања дјелатности.

Са колико банака до сада је Гарантни фонд потписао уговор и какве су прве процјене учинка ове мјере на јачање привреде привреде у Српској и након санирања посљедица пандемије?

Гарантни фонд Републике Српске је институција која проводи Гарантни програм у име и за рачун Владе Републике Српске те је потписао Уговоре о гарантовању са девет комерцијалних банака и двије микрокредитне организације. Све информације о провођењу и корисницима Гарантног програма транспарентно су објављене на сајту Гарантног фонда Републике Српске. Обзиром да су први Уговори о гарантовању потписани у августу мјесецу и да су финансијске организације имале мјесец дана да се кроз усвајање одређених процедура припреме за провођење Гарантног програма сматрамо да су досадашњи ефекти позитивни и на задовољавајућем нивоу. Битно је истакнути да су привредници користили и друге мјере подршке пословању које се огледају кроз кориштење подстицајних средстава и средстава за плаћање пореза и доприноса, које је одобрила Влада Републике Српске, те кроз одобравање мораторијума на отплату кредитних обавеза тако да се Гарантни програм још налази у првој фази реализације те да ће пун ефекат имати у новембру и децембру како је и планирано. На основу досадашњег искуства у провођењу Гарантног програма можемо закључити да су сви корисници, како привредници тако и банке, задовољни начином провођења програма те да биљежимо позитивна искуства у пракси.

Какви су планови за наредни период у погледу реализације Гарантног програма, као помоћи Владе Републике Српске?

Министарство финансија Републике Српске, заједно са Гарантним фондом и банкама које учествују у провођењу Гарантног програма, прати и анализира досадашњу примјену и ефекте провођења Гарантног програма, те на основу приједлога за унапређење пословне сарадње је у завршној фази израде допуне одлуке о Гарантном програму. Одређеним допунама се настоје превазићи сви почетни недостаци у примјени како би се средства из овог Програма ефикасније користила. Можемо истакнути да се разматра да средства из Гарантног програма буду доступна привредницима и у следећој пословној години како би се олакшао приступ финансијским средствима за све категорије привредних субјеката утврђених овом одлуком.

Гарантни фонд Републике Српске,у оквиру своје редовне дјелатности, континуирано прати и унапређује сарадњу са привредницима и банкама који послују на територији Републике Српске. Заједно са Владом Републике Српске предлаже и усваја гарантне линије којима би подржали привредне субјекте с циљем обезбјеђења континуитета те раста и развоја пословања. Сви привредни субјекти којима је потребна подршка Гарантног фонда Републике Српске, а суочавају се са недостатком колатерала за дјелимично обезбјеђење кредита код комерцијалних банака, могу се директно обратити Гарантном фонду за подршку. Важно је нагласити да Гарантни фонд Републике Српске подржава све кредитне линије Инвестиционо развојне банке Републике Српске која у значајној мјери, преко комерцијалних банака, обезбјеђује неопходна финансијска средства привредницима, те са Владом Републике Српске настоји крерирати рјешења која доприносе расту и развоју пословних субјеката у нашем друштву.

Извор: banjaluka.net