Evropski investicioni plan za Zapadni Balkan vrijedan je 30 milijardi evra.

To su nedavno u Briselu dogovorili lideri Evropske unije i Zapadnog Balkana i trebalo bi da bude sproveden do 2030. godine s ciljem transformacije ka klimatski neutralnoj ekonomiji. Jedna od mjera je ušteda i korišćenje obnovljivih izvora energije.

O ovome je razgovarano u Banjaluci na konferenciji „Zeleni navigator zapadnog Balkana“.
Direktor ove asocijacije Goran Janjić ocijenio je da se svijet nalazi u najvećoj transformaciji u posljednjih 70 godina, što donosi dosta rizika i potencijala za region.

On je dodao da Zeleni navigator, kroz partnerstvo sa vodećim međunarodnim organizacijama i ekspertima, može da pomogne privrednim subjektima da iskoriste dostupna sredstva i transformišu se u skladu sa regulativama koje su na snazi.

Ministar za evropske integracije i međunarodnu saradnju Republike Srpske Zlatan Klokić rekao je da zelena transformacija treba da obezbijedi ekonomsku i ekološku održivost.

Pojasnio je da je cilj da privredna društva posredstvom određenih transformacija smanje emisiju štetnih gasova u cilju očuvanja životne sredine, a sve da bude ekonomski održivo.

Radivoje Krčmar, direktor Garantnog fonda Republike Srpske, jednog od osnivača asocijacije Zeleni navigator, kaže da su već razgovarali sa određenim bankama u namjeri da budu omogućene kreditne linije da bi što jeftinije i efikasnije kompanije mogle pristupiti transformaciji ka klimatski neutralnoj ekonomiji.

  • Sigurni smo da ćemo omogućiti našim privrednicima da smanje troškove i povećaju efikasnost – istakao je Krčmar.

Predsjednik Saveza privrednih komora Sjeverne Makedonije Trajan Angelovski naveo je da se u ovoj zemlji već pristupilo instaliranju fotonaponske elektrane veličine srednje hidroelektrane.

  • Svi se moramo potruditi da cijenimo i štedimo energiju, da doprinesemo njenoj proizvodnji i da koristimo što više obnovljivih izvora energije – rekao je Angelovski.

Poslovnu asocijaciju „Zeleni navigator Zapadnog Balkana“ osnovali su Razvojni i Garancijski fond Vojvodine i Garantni fond Republike Srpske.

Izvor: https://lat.rtrs.tv/vijesti/vijest.php?id=478935