U prostorijama Akademije nauka i umjetnosti Republuke Srpske 24. i 25. oktobra 2019. godine Ekonomski fakultet Univerziteta u Banjoj Luci organizovao je sedmu međunarodnu naučnu konferenciju, pod nazivom „Researching Economic Development and Entrepreneurship in Transition Economies“(Istraživanje ekonomskog razvoja i preduzetništva u tranzicionim privredama) i poslovni forum REDETE 2019
Na konferenciji su predstavnici Garantnog fonda Republike Srpske a.d. Banja Luka predstavili dosadašnji rad Garantnog fonda Republike Srpske kao i nove mogućnosti podrške razvoju preduzetništva u Republici Srpskoj.

Cilj događaja je privlačenje što većeg broja renomiranih učesnika iz inostranstva, na osnovu čega će konferencija i poslovni forum imati veliki značaj, ne samo za Ekonomski fakultet i Univerzitet u Banjoj Luci, već za širu društvenu zajednicu. U cilju jačanja međunarodne saradnje ovogodišnja REDETE konferencija i poslovni forum će biti organizovani u saradnji sa Marche Polytechnic University iz Ankone, Italije.

Poslovni forum ima za cilj da poveže privredu, predstavnike izvršne vlasti i akademsku zajednicu. Na prethodnoj konferenciji i poslovnom forumu REDETE 2018 je učestvovalo preko 180 autora iz 12 zemalja te brojni predstavnici privrede. Poslovni forum se organizuje u sklopu aktivnosti Evropske mreže preduzetništva, najveće te vrste u svijetu.

Poslovni susreti, koji se takođe organizuju u okviru navedenih događaja, omogućiće MSP da pronađu partnere u instranstvu, kreiraju nove poslovne ideje te sklope poslovna partnerstva.

Jedan od specifičnosti ovogodišnje REDETE konferencije je i naglašeno učešće italijanskih predstavnika, uključujući i ambasadora Italije u BiH Nikola Minasija.