У хотелу Адриа Ски на Купресу је организована 1. међуентитетска радионица под називом „Модалитети и преглед реализације пројекта развоја Руралног пословања“. Радионица је трајала два дана, 16. и 17. марта 2017. године.

Циљ радионице је да се да се учесници упознају са модалитетима, аранжманима, те о  достигнућима у досадашњем периоду реализације Пројекта развоја руралног пословања у оба ентитета. Овај Пројекат се реализује из средстава Међународног фонда за пољопривредни развој (ИФАД) и намијењен је  пољопривредницима из сиромашних општина на подручју цијеле БИХ.

Учесници радионице су били представници министарстава пољопривреде из оба ентитета, представници јединица за имплементацију пројеката у пољопривреди и агенције СЕРДА, теренски координатори, представници банака и микро-кредитних друштвава, те велики број пољопривредника из оба ентитета.

Реализација кредитне линије у Федерацији БИХ већ почела, док је Република Српска тренутно у фази прикупљања понуда финансијских посредника, након чега ће почети пласман кредитних средстава.

Представници Гарантног фонда су такође учествовали на радионици, при чему су информисали присутне о новој гарантној линији која је намијењена управо за реализацију Пројекта развоја руралног пословања. Гарантни фонд РС је препознао значај и потенцијалне користи од овог Пројекта, те ће пољопривредници уз гаранцију још лакше доћи до повољних кредитних средстава.