У административном центру Владе Републике Српске, дана 16.05.2017. године су одржане радионице ОЕЦД-а који тренутно ради на изради публикације „Конкурентност у Југоисточној Европи: Перспективе политика 2018“. Република Српска је ове године по први пут укључена у анализу те ОЕЦД у сарадњи са Министарством за економске односе и регионалну сарадњу од децембра 2016. године прикупља неопходне податке.

Публикација је заснована на циљевима утврђеним „Стратегијом Југоисточне Европе 2020“ и даће преглед показатеља конкурентности у шест земаља: Србије, БиХ (на државном и ентитетском нивоу), БЈР Македоније, Косова*, Црне Горе и Албаније. Израда публикације подржана је од стране Европске комисије и Савјета за регионалну сарадњу (РСС) и представљаће важан извор информација у пројектовању, развоју и имплементацији политика надлежних институција. Такође, ова публикација користиће се и приликом процјена Европске комисије током израде Мишљења о захтјеву БиХ за чланство у Европској унији.

OECD процјене засноване су на подацима и индикаторима који су прикупљени од надлежних институција (креатора политика), приватног сектора, представника цивилног друштва, као и одређених регионалних организација за 15 области/димензија, дефинисаних „Стратегијом Југоисточне Европе 2020“. Представници 21. надлежне институције Републике Српске и OECD стручњаци су на првој радионици анализирали процјене стања конкурентности у Републици Српској у оквиру 13 области (инвестиције, трговина, запошљавање, образовање, транспорт, енергија, животна средина, приступ финансијама, антикорупција, туризам, култура и сл.), док ће се OECD процјене за двије области (дигитално друштво и иновације и истраживање) разматрати на посебним радионицама 19. маја 2017. године.

Гарантни фонд Републике Српске је на одржаној радионици имао значајну улогу приликом анализе приступа финансијама.