Дана 27.04.2018. године Гаранцијски фонд АП Војводина, кога заступа директор, Ђорђе Раковић и директор Гарантног фонда РС, Радивоја Крчмар потписали су Протокол о сарадњи којим су дефинисана подручја међусобне сарадње на реализацији активности потписника споразума.

Протоколом је предвиђена стална сарадња и размјена информација између потписника, те организовање и координација заједничких активности ради остварења дефинисаних циљева.

Потписници ће развијати међусобну сарадњу са циљем унапређивања и координације активности, и то нарочито на изналажењу и креирању  мјера за :

 • развој привреде
 • развој пољопривреде
 • креирање одрживог енергетског развоја кроз повећање коришћења обновљивих извора енергије и повећање енергетске ефикасности
 • подршку програмима привредних субјеката из области производње биолошки здраве хране, туризма, занатства и домаће радиности
 • подстицање оснивања малих и средњих предузећа и развој предузетништва
 • подстицање социјалног и женског предузетништва и предузетништва младих
 • подстицање запошљавања
 • подстицање извоза
 • подстицање равномјерног регионалног развоја

Поред наведеног,потписници ће заједнички радити и на подршци:

 • проналазаштву, иновацијама и заштити интелектуалног власништва
 • трансферу знања и технологија, нарочито на подручју информационих технологија
 • програмима Европске уније за развој малих и средњих предузећа (INNOVFIN, COSME , HORIZON 2020 и сл.)
 • развијању регионалне сарадње у циљу размјене искустава, знања и нових достигнућа у свим гранама привреде
 • развијању регионалне сарадње у циљу лакшег приступа средствима Европске уније
 • размјени знања и искустава везаних за примјену нових гарантних линија, нових услуга клијентима, нових циљних група, нових начина промоције и сл.
 • размјени искустава у вези формирања клуба пријатеља Фондова
 • заједничком наступу и сарадњи у оквиру AECM-a