Dana 27.04.2018. godine Garancijski fond AP Vojvodina, koga zastupa direktor, Đorđe Raković i direktor Garantnog fonda RS, Radivoja Krčmar potpisali su Protokol o saradnji kojim su definisana područja međusobne saradnje na realizaciji aktivnosti potpisnika sporazuma.

Protokolom je predviđena stalna saradnja i razmjena informacija između potpisnika, te organizovanje i koordinacija zajedničkih aktivnosti radi ostvarenja definisanih ciljeva.

Potpisnici će razvijati međusobnu saradnju sa ciljem unapređivanja i koordinacije aktivnosti, i to naročito na iznalaženju i kreiranju  mjera za :

 • razvoj privrede
 • razvoj poljoprivrede
 • kreiranje održivog energetskog razvoja kroz povećanje korišćenja obnovljivih izvora energije i povećanje energetske efikasnosti
 • podršku programima privrednih subjekata iz oblasti proizvodnje biološki zdrave hrane, turizma, zanatstva i domaće radinosti
 • podsticanje osnivanja malih i srednjih preduzeća i razvoj preduzetništva
 • podsticanje socijalnog i ženskog preduzetništva i preduzetništva mladih
 • podsticanje zapošljavanja
 • podsticanje izvoza
 • podsticanje ravnomjernog regionalnog razvoja

Pored navedenog,potpisnici će zajednički raditi i na podršci:

 • pronalazaštvu, inovacijama i zaštiti intelektualnog vlasništva
 • transferu znanja i tehnologija, naročito na području informacionih tehnologija
 • programima Evropske unije za razvoj malih i srednjih preduzeća (INNOVFIN, COSME , HORIZON 2020 i sl.)
 • razvijanju regionalne saradnje u cilju razmjene iskustava, znanja i novih dostignuća u svim granama privrede
 • razvijanju regionalne saradnje u cilju lakšeg pristupa sredstvima Evropske unije
 • razmjeni znanja i iskustava vezanih za primjenu novih garantnih linija, novih usluga klijentima, novih ciljnih grupa, novih načina promocije i sl.
 • razmjeni iskustava u vezi formiranja kluba prijatelja Fondova
 • zajedničkom nastupu i saradnji u okviru AECM-a