Дана 15.12.2017. године министар за економске односе и регионалну сарадњу Златан Клокић и директор Гарантног фонда РС, Радивоја Крчмар потписали су Протокол о сарадњи којим су дефинисана подручја међусобне сарадње на реализацији активности потписника споразума.

Протоколом је предвиђена стална сарадња и размјена информација између потписника, те организовање и координација заједничких активности ради остварења дефинисаних циљева.

Потписници ће развијати међусобну сарадњу са циљем унапређивања и координације активности, и то нарочито на:

  • привлачењу страних улагања у Републику Српску и стварању повољнијих услова за стране инвестиције и подршку потенцијалним инвеститорима,
  • подршци квалитетнијем наступу домаћих извозника на извозним тржиштима, имплементацији нових технологија и сл.,
  • јачању сарадње са домаћим, регионалним и међународним организацијама и институцијама у циљу унапређења пословног окружења у Републици Српској,
  • подршци реализацији програма Европске уније за развој малих и средњих предузећа (INNOVFIN, COSME, HORIZON 2020 и сл.),
  • промовисању извозних потенцијала Републике Српске,
  • осталим промотивним активностима Министарства за економске односе и регионалну сарадњу и Гарантног фонда РC.