Dana 15.12.2017. godine ministar za ekonomske odnose i regionalnu saradnju Zlatan Klokić i direktor Garantnog fonda RS, Radivoja Krčmar potpisali su Protokol o saradnji kojim su definisana područja međusobne saradnje na realizaciji aktivnosti potpisnika sporazuma.

Protokolom je predviđena stalna saradnja i razmjena informacija između potpisnika, te organizovanje i koordinacija zajedničkih aktivnosti radi ostvarenja definisanih ciljeva.

Potpisnici će razvijati međusobnu saradnju sa ciljem unapređivanja i koordinacije aktivnosti, i to naročito na:

  • privlačenju stranih ulaganja u Republiku Srpsku i stvaranju povoljnijih uslova za strane investicije i podršku potencijalnim investitorima,
  • podršci kvalitetnijem nastupu domaćih izvoznika na izvoznim tržištima, implementaciji novih tehnologija i sl.,
  • jačanju saradnje sa domaćim, regionalnim i međunarodnim organizacijama i institucijama u cilju unapređenja poslovnog okruženja u Republici Srpskoj,
  • podršci realizaciji programa Evropske unije za razvoj malih i srednjih preduzeća (INNOVFIN, COSME, HORIZON 2020 i sl.),
  • promovisanju izvoznih potencijala Republike Srpske,
  • ostalim promotivnim aktivnostima Ministarstva za ekonomske odnose i regionalnu saradnju i Garantnog fonda RC.