Дана 21.03.2024. године, потписан је Протокол о сарадњи између Гарантног фонда Републике Српске, кога заступа в.д. директор Невен Бућан и Занатско предузетничке коморе Републике Српске , коју заступа директор Јован Братић.

Овим протоколом дефинисана су подручја међусобне сарадње са циљем унапређења и координације активности и то нарочито подршци провођења мјера за унапређење предузетничких активности. Такође провођење активности за подршку развоју кластера са циљем осигуравања нових тржишта, квалитетнијег наступа на тржиштима те имплементацији нових технологија. Овим протоколом дефинисан је и низ других циљева гдје су се обе стране усагласиле да ће континуирано размјењивати информације, организовати заједничке догађаје и покретати иницијативе ради што ефикаснијег остварења претходно дефинисаних циљева.