Dana 21.03.2024. godine, potpisan je Protokol o saradnji između Garantnog fonda Republike Srpske, koga zastupa v.d. direktor Neven Bućan i Zanatsko preduzetničke komore Republike Srpske , koju zastupa direktor Jovan Bratić.

Ovim protokolom definisana su područja međusobne saradnje sa ciljem unapređenja i koordinacije aktivnosti i to naročito podršci provođenja mjera za unapređenje preduzetničkih aktivnosti. Takođe provođenje aktivnosti za podršku razvoju klastera sa ciljem osiguravanja novih tržišta, kvalitetnijeg nastupa na tržištima te implementaciji novih tehnologija. Ovim protokolom definisan je i niz drugih ciljeva gdje su se obe strane usaglasile da će kontinuirano razmjenjivati informacije, organizovati zajedničke događaje i pokretati inicijative radi što efikasnijeg ostvarenja prethodno definisanih ciljeva.