Влада Републике Српске, у функцији Скупштине акционара Гарантног фонда Републике Српске а.д. Бања Лука, на 100. сједници одржаној 17.11.2016. године је донијела одлуку о увођењу нових гарантних линија у пословање Фонда.

Нове гарантне линије су:

1. гарантнa линија за реализацију средстава из Фонда Партнер Министарства пољопривреде, шумарства и водопривреде
2. гарантнa линија за реализацију Пројекта руралног развоја (IFAD пројекат)
3. гарантнa линија за почетне пословне активности на подручју развоја информационо-комуникационих технологија
4. гарантнa линија за почетне пословне активности на подручју развоја  сеоског, ловног, риболовног и еко туризма
5. гарантнa линија за почетне пословне активности у сектору узгоја и прераде јагодичастог воћа
6. гарантнa линија за почетне пословне активности у области говедарства, овчарства, козарства, свињарства, перадарства и рибарства

*(више информација можете добити кликом на сваку од наведених линија)

Планирани оквирни износ гаранција по наведеним гарантним линијама износи 9.300.000,00 КМ, чиме Гарантни фонд планира подржати најмање 18.600.000,00 КМ кредитних средстава пласираних предузетницима и привредним друштвима на подручју Републике Српске.