Garancije na koje možete računati

Nadamo se da će naša nova internet stranica pružiti maksimalnu dostupnost i transparentnost informacija.

Misija

Misija Garantnog fonda Republike Srpske je da izdavanjem garancija olakša pristup finansijskim sredstvima privrednim društvima.

Vizija

Vizija Garantnog fonda Republike Srpske je da postane jedan od značajnijih učesnika u podsticanju rasta i razvoja privrede.

Čime se bavimo?

Fond pruža podršku razvoju preduzetništva

Šta garantujemo i čemu služe garancije?

Ukoliko imate dobar i perspektivan projekat, kod poslovne banke ste podnijeli zahtjev za kredit, ali nemate dovoljno obezbjeđenja – tu je Garantni fond da vam pomogne. Mi dajemo garancije koje poslovnim bankama služe kao dodatno obezbjeđenje kredita naših klijenata čije projekte ocijenimo kao kvalitetne i perspektivne.

Kome da se obratim ako hoću garanciju Garantnog fonda RS?

Garantnom Fondu se možete obratiti direktno sa zahtjevom za izdavanje pisma namjere kojim će Fond podržati Vašu poslovnu ideju ili biznis plan prilikom podnošenja zahtjeva za kredit kod poslovne banke. Možete nam se obratiti i posredstvom poslovne banke kod koje je Vaš kreditni zahtjev na obradi radi izdavanja garancije u svrhu dopunskog obezbjeđenja Vašeg kredita.

 

Koliko me košta garancija?

Premije za rizik izdavanja garancije koje klijenti plaćaju Fondu definisane su Pravilnikom o odobravanju garancija po garantno-kreditnim linijama. Stopa premije za rizik obračunava se na iznos izdate garancije i naplaćuje kvartalno unaprijed. Trošak garancije možete orijentaciono izračunati uz pomoć kalkulatora garancija, a možete pogledati i sledeće primjere.

Garantni fond Republike Srpske u saradnji sa IRB RS i Ministarstvom privrede i preduzetništva

Prijedlogom izmjena i dopuna Pravilnika o odobravanju garancija po garantnim linijama omogućava se usklađivanje aktivnosti Garantnog fonda RS na izdavanju garancija sa izmjenjenim uslovima plasmana sredstava Investiciono – razvojne banke Republike Srpske prema...

U OPŠTINI BROD ODRŽANA PREZENTACIJA GARANTNOG FONDA

U skladu sa Protokolom o saradnji koji su Garantni fond i opština Brod potpisali krajem novembra prethodne godine, dana 18.02.2020. godine u Brodu je održan skup na kojem je po prvi put predstavljeno poslovanje Garantnog fonda. Prisutnim privrednicima sa teritorije...

SWOT I GARANTNI FOND RS POTPISALI SPORAZUM O SARADNJI

Dana 10.02.2020. godine Garantni fond Republike Srpske kojeg zastupa direktor Radivoja Krčmar i Udruženje ekonomista Republike Srpske SWOT koje zastupa izvršni direktor Saša Grabovac potpisali su Sporazum o saradnji. Imajući u vidu ciljeve saradnje, sporazumne strane...

POVOLJNE KREDITNE LINIJE ZA UVOĐENJE NOVIH TEHNOLOGIJA

Pomoćnik ministra za ekonomske odose i saradnju, Slobodanka Dubravac, održala je u prostorijama Ministarstva privrede i preduzetništva sastanak sa v.d. direktorom Investiciono Razvojne Banke (IRB) Draženom Vrhovcem, predsjednikom Unije udruženja poslodavaca Republike...

POVOLJNE KREDITNE LINIJE ZA UVOĐENJE NOVIH TEHNOLOGIJA

Pomoćnik ministra za ekonomske odose i saradnju, Slobodanka Dubravac, održala je u prostorijama Ministarstva privrede i preduzetništva sastanak sa v.d. direktorom Investiciono Razvojne Banke (IRB) Draženom Vrhovcem, predsjednikom Unije udruženja poslodavaca Republike...

USVOJEN ZAKON O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O GARANTNOM FONDU RS

Dana 09.12.2019. godine, na 8. redovnoj sjednici Narodne skupštine Republike Srpske, usvojen je Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o Garantnom fondu Republike Srpske. Zakon je objavljen 23.12.2019. godine u Službenom glasniku RS broj 107/19 , a glavne izmjene se...

ODRŽANA PETA POSLOVNA KONFERENCIJA BIZNISPROMO

Poslovna konferencija BIZNISPROMO V održana je 5.12.2019. godine u Banjaluci, u organizaciji ITD Marketing d.o.o. i suorganizatora Ministarstva privrede i preduzetništva Republike Srpske. Svi prisutni u Administrativnom centru Vlade RS edukovali su se na temu...

OZVANIČENA SARADNJA SA OPŠTINAMA BILEĆA, BERKOVIĆI I MLJEKAROM PAĐENI

Direktor Garantnog fonda Republike Srpske g-din Radivoja Krčmar potpisao je Protokol o saradnji sa načelnikom Opštine Bileća g-dinom Miljanom Aleksićem  i načelnikom Opštine Berkovići  g-dinom Nenadom Abramovićem. U ime načelnika Opštine Bileća Protokol je...

POTPISAN PROTOKOL O SARADNJI SA OPŠTINOM BROD

Dana 20.11.2019. godine, potpisan je Protokol o saradnji između Garantnog fonda Republike Srpske i opštine Brod. Protokol su potpisali gospodin Radivoja Krčmar, direktor Fonda i gospodin Ilija Jovičić, načelnik opštine Brod. Direktor Garantnog Fonda RS je u kratkim...

GARANTNI FOND RS NA PRVOM SAJMU PREDUZETNIŠTVA ŽENA U REPUBLICI SRPSKOJ

Privredna komora Republike Srpske, u okviru projekta „PPŽ RS – Podrška preduzetništvu žena Republike Srpske”, organizovala je dana 14.11.2019. godine, u Kamenoj kući tvrđave Kastel, u Banjoj Luci, Prvi sajam preduzetništva žena u Republici Srpskoj. Predsjednik...
Radivoja Krčmar: Više novca plasirati u realni sektor
Radivoja Krčmar: Više novca plasirati u realni sektor

U RS je potrebno više novca plasirati u realni sektor, a Garantni fond RS je upravo tu da kao državni žirant podijeli rizik s bankama, rekao je Radivoja Krčmar, direktor Garantnog fonda RS, u intervjuu za „Nezavisne“. On je kazao da je ove godine odobreno oko 8,6...

Posebne garantne linije

 

 

 • Garantna linija za realizaciju sredstava iz Fonda Partner Ministarstva poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede Republike Srpske
 • Garantna linija za realizaciju Projekta ruralnog razvoja (IFAD projekat)

 • Garantna linija za početne poslovne aktivnosti na području razvoja informaciono-komunikacionih tehnologija

 • Garantna linija za početne poslovne aktivnosti na području razvoja seoskog, lovnog, ribolovnog i eko turizma
 • Garantna linija za početne poslovne aktivnosti u sektoru uzgoja i prerade jagodičastog voća
 • Garantna linija za početne poslovne aktivnosti u oblasti govedarstva, ovčarstva, kozarstva, svinjarstva, peradarstva i ribarstva

Osnovne garantne linije

 

 

 • Garantna linija za početne poslovne aktivnosti
 • Garantna linija za registrovana poljoprivredna gazdinstva
 • Garantna linija za poljoprivredu
 • Garantna linija za preduzetnike
 • Garantna linija za privredna društva
 • Garantna linija za podršku izvozu

Radivoja Krčmar

Direktor

Fond pruža podršku razvoju preduzetništva kroz olakšavanje pristupa finansijskim sredstvima potrebnim za obavljanje poslovnih djelatnosti preduzetnika

 • početne poslovne djelatnosti
 • podrška trgovinskoj djelatnosti
 • poslovne aktivnosti mladih preduzetnika
 • poslovne aktivnosti žena
 • projekte koji doprinose zapošljavanju i očuvanju radnih mjesta
 • izvozno orijentisane poslovne djelatnosti
 • poslovne djelatnosti u oblasti poljoprivrede
 • proizvodne djelatnosti i uslužne djelatnosti povezane sa proizvodnim sektorom
 • projekte i poslovne djelatnosti za unapređivanje ekonomskog razvoja područja sa izuzetno niskim životnim standardom ili visokom nezaposlenošću
 • druge održive projekte

„Potpisani Protokol o saradnji između opštine Zvornik i Garantnog fonda Republike Srpske veoma je značajan za ovu lokalnu zajednicu. Garantni fond je podržao razvojne planove opštine Zvornik i mladim preduzetnicima pomogao prilikom kreditnog zaduženja.“

Zoran Stevanović

Načelnik opštine Zvornik, Opština Zvornik

„Suština je u povezivanju privrednih subjekata i organizacija, sa osvrtom na mala i srednja preduzeća, koji sa dobrim poslovnim idejama i projektima mogu uticati na povećanje zaposlenosti na području opštine Milići.“

Momir Lazarević

Načelnik opštine Milići, Opština Milići

„Ovo je sjajna prilika da se unaprijede industrijski kapaciteti na području opštine kroz stimulaciju proizvodnje i stvaranja kvalitetnijih uslova za rad. Protkolom je predviđeno unaprjeđenje industrijske proizvodnje i njeno rekonstruisanje, zatim podrška malinarstvu, pčelarstvu, stočarstvu.

Tomislav Todorović

Načelnik odjeljenja za privredu i finansije, Opština Mrkonjić Grad

pitajte nas

Da li garanciju može da dobije fizičko lice?

Da bi fizičko lice podnijelo zahtjev za garanciju mora imati registrovanu poljoprivrednu proizvodnju ili neku drugu proizvodno-zanatsku djelatnost.

pitajte nas

Djelatnost Fonda je izdavanje svih vrsta garancija, supergarancija i kontragarancija

Za obezbjeđenje dijela obaveze po kreditu ili drugoj finansijskoj obavezi ugovorenim između preduzetnika sa sjedištem, odnosno prebivalištem u Republici Srpskoj, kao nalogodavca garancije i dužnika po obezbjeđenoj obavezi, i banke ili druge finansijske organizacije, kao korisnika garancije i povjerioca po obezbjeđenoj obavezi.

Vidovdanska ulica broj 2, sprat 5,
Banja Luka, Republika Srpska

 

 

Kontakt

Ukoliko vam je bilo šta nejasno slobodno nam se obratite putem naše
kontakt stranice ili direktno putem telefona.

+387 51 231 390, +387 51 231 380

+387 51 231 397

Vidovdanska ulica broj 2, 78000 Banja Luka, Republika Srpska

5. sprat

5 + 13 =