Garancije na koje možete računati

Nadamo se da će naša nova internet stranica pružiti maksimalnu dostupnost i transparentnost informacija.

Misija

Misija Garantnog fonda Republike Srpske je da izdavanjem garancija olakša pristup finansijskim sredstvima privrednim društvima.

Vizija

Vizija Garantnog fonda Republike Srpske je da postane jedan od značajnijih učesnika u podsticanju rasta i razvoja privrede.

Čime se bavimo?

Fond pruža podršku razvoju preduzetništva

Šta garantujemo i čemu služe garancije?

Ukoliko imate dobar i perspektivan projekat, kod poslovne banke ste podnijeli zahtjev za kredit, ali nemate dovoljno obezbjeđenja – tu je Garantni fond da vam pomogne. Mi dajemo garancije koje poslovnim bankama služe kao dodatno obezbjeđenje kredita naših klijenata čije projekte ocijenimo kao kvalitetne i perspektivne.

Kome da se obratim ako hoću garanciju Garantnog fonda RS?

Garantnom Fondu se možete obratiti direktno sa zahtjevom za izdavanje pisma namjere kojim će Fond podržati Vašu poslovnu ideju ili biznis plan prilikom podnošenja zahtjeva za kredit kod poslovne banke. Možete nam se obratiti i posredstvom poslovne banke kod koje je Vaš kreditni zahtjev na obradi radi izdavanja garancije u svrhu dopunskog obezbjeđenja Vašeg kredita.

Spisak finansijskih posrednika →

 

Koliko me košta garancija?

Premije za rizik izdavanja garancije koje klijenti plaćaju Fondu definisane su Pravilnikom o odobravanju garancija po garantno-kreditnim linijama. Stopa premije za rizik obračunava se na iznos izdate garancije i naplaćuje kvartalno unaprijed. Trošak garancije možete orijentaciono izračunati uz pomoć kalkulatora garancija, a možete pogledati i sledeće primjere.

PRVI PUT U REPUBLICI SRPSKOJ I BIH- SARADNJA GFRS, PROCREDIT BANK I GRADA PRIJEDORA

U prostorijama Fondacije za razvoj Grada Prijedora danas je potpisan Ugovor o garantovanju kreditnog portfelja između Garantnog fonda Republike Srpske a.d. Banja Luka,  Fondacije za razvoj Grada Prijedora i PROCREDIT BANK d.d. Sarajevo u iznosu od 5.000.000,00 KM....

Garantni fond na Međunarodnom sajmu privrede „BANJA LUKA EXPO 2024“

U periodu od 3. do 5. aprila, Banjaluka je domaćin Međunarodnog sajma privrede „BANJA LUKA EXPO 2024“ koji će tokom 3 dana okupiti više od 300 izlagača iz zemlje, regiona i svijeta. Garantni fond Republike Srpske učestvuje na sajmu kao jedan od izlagača, pored velikog...

POTPISAN PROTOKOL O SARADNJI SA ZANATSKOM PREDUZETNIČKOM KOMOROM REPUBLIKE SRPSKE

Dana 21.03.2024. godine, potpisan je Protokol o saradnji između Garantnog fonda Republike Srpske, koga zastupa v.d. direktor Neven Bućan i Zanatsko preduzetničke komore Republike Srpske , koju zastupa direktor Jovan Bratić. Ovim protokolom definisana su područja...

POTPISAN UGOVOR O GARANTOVANJU KREDITNOG PORTFELJA SA MKD „TAURUS“

U prostorijama Garantnog fonda Republike Srpske a.d. Banja Luka danas je potpisan Ugovor o garantovanju kreditnog portfelja između Garantnog fonda Republike Srpske a.d. Banja Luka i MKD „Taurus“ d.o.o. Banja Luka u iznosu od 500.000,00 KM. Krediti MKD Taurus d.o.o. Banja...

DIREKTOR NA“Balkan Solar Summit-u“

U Banjaluci se održava „Balkan Solar Summit“, dvodnevna konferencija koja je okupila najeminentnije stručnjake u ovoj oblasti. Direktor Garantnog fonda Republike Srpske Neven Bućan prisustvuje konferenciji. Investitori koji u...

DIREKTOR GARANTNOG FONDA PRISUSTVOVAO SVEČANOJ AKADEMIJI POVODOM DANA EKONOMSKOG FAKULTETA

,Dana 06. februara 2024. godine, održana je svečana akademija povodom obilježavanja 49 godina postojanja i uspješnog rada Ekonomskog fakulteta Univerziteta u Banjoj Luci. Svečanom događaju je prisustvovao i direktor Garantnog fonda, gospodin Neven Bućan. Akademiji je...

Intervju v.d. direktora Nevena Bućana za medije Republike Srpske

Danas je v.d. direktor Neven Bućan govorio za medije Republike Srpske i kompletan inrervju možete pročitati na linku:
Garantni fond na Međunarodnom sajmu privrede „BANJA LUKA EXPO 2024“

Garantni fond na Međunarodnom sajmu privrede „BANJA LUKA EXPO 2024“

U periodu od 3. do 5. aprila, Banjaluka je domaćin Međunarodnog sajma privrede „BANJA LUKA EXPO 2024“ koji će tokom 3 dana okupiti više od 300 izlagača iz zemlje, regiona i svijeta. Garantni fond Republike Srpske učestvuje na sajmu kao jedan od izlagača, pored velikog...

DIREKTOR NA“Balkan Solar Summit-u“

DIREKTOR NA“Balkan Solar Summit-u“

U Banjaluci se održava „Balkan Solar Summit“, dvodnevna konferencija koja je okupila najeminentnije stručnjake u ovoj oblasti. Direktor Garantnog fonda Republike Srpske Neven Bućan prisustvuje konferenciji. Investitori koji u...

Posebne garantne linije

 

 

 • Garantna linija za realizaciju sredstava iz Fonda Partner Ministarstva poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede Republike Srpske
 • Garantna linija za realizaciju Projekta ruralnog razvoja (IFAD projekat)

 • Garantna linija za početne poslovne aktivnosti na području razvoja informaciono-komunikacionih tehnologija

 • Garantna linija za početne poslovne aktivnosti na području razvoja seoskog, lovnog, ribolovnog i eko turizma
 • Garantna linija za početne poslovne aktivnosti u sektoru uzgoja i prerade jagodičastog voća
 • Garantna linija za početne poslovne aktivnosti u oblasti govedarstva, ovčarstva, kozarstva, svinjarstva, peradarstva i ribarstva

Osnovne garantne linije

 

 

 • Garantna linija za početne poslovne aktivnosti
 • Garantna linija za registrovana poljoprivredna gazdinstva
 • Garantna linija za poljoprivredu
 • Garantna linija za preduzetnike
 • Garantna linija za privredna društva
 • Garantna linija za podršku izvozu

Brošura

Sve potrebne informacije o aktivnostima Garantnog Fonda Republike Srpske možete pronaći u novoj brošuri koja sadrži sve neophodne podatke kad je u pitanju djelatnost kojom se bavimo.

Neven Bućan

Direktor

Fond pruža podršku razvoju preduzetništva kroz olakšavanje pristupa finansijskim sredstvima potrebnim za obavljanje poslovnih djelatnosti preduzetnika

 

 • početne poslovne djelatnosti
 • podrška trgovinskoj djelatnosti
 • poslovne aktivnosti mladih preduzetnika
 • poslovne aktivnosti žena
 • projekte koji doprinose zapošljavanju i očuvanju radnih mjesta
 • izvozno orijentisane poslovne djelatnosti
 • poslovne djelatnosti u oblasti poljoprivrede
 • proizvodne djelatnosti i uslužne djelatnosti povezane sa proizvodnim sektorom
 • projekte i poslovne djelatnosti za unapređivanje ekonomskog razvoja područja sa izuzetno niskim životnim standardom ili visokom nezaposlenošću
 • druge održive projekte

„Potpisani Protokol o saradnji između opštine Zvornik i Garantnog fonda Republike Srpske veoma je značajan za ovu lokalnu zajednicu. Garantni fond je podržao razvojne planove opštine Zvornik i mladim preduzetnicima pomogao prilikom kreditnog zaduženja.“

Zoran Stevanović

Načelnik opštine Zvornik, Opština Zvornik

„Suština je u povezivanju privrednih subjekata i organizacija, sa osvrtom na mala i srednja preduzeća, koji sa dobrim poslovnim idejama i projektima mogu uticati na povećanje zaposlenosti na području opštine Milići.“

Momir Lazarević

Načelnik opštine Milići, Opština Milići

„Ovo je sjajna prilika da se unaprijede industrijski kapaciteti na području opštine kroz stimulaciju proizvodnje i stvaranja kvalitetnijih uslova za rad. Protkolom je predviđeno unaprjeđenje industrijske proizvodnje i njeno rekonstruisanje, zatim podrška malinarstvu, pčelarstvu, stočarstvu.

Tomislav Todorović

Načelnik odjeljenja za privredu i finansije, Opština Mrkonjić Grad

pitajte nas

Da li garanciju može da dobije fizičko lice?

Da bi fizičko lice podnijelo zahtjev za garanciju mora imati registrovanu poljoprivrednu proizvodnju ili neku drugu proizvodno-zanatsku djelatnost.

pitajte nas

Djelatnost Fonda je izdavanje svih vrsta garancija, supergarancija i kontragarancija

Za obezbjeđenje dijela obaveze po kreditu ili drugoj finansijskoj obavezi ugovorenim između preduzetnika sa sjedištem, odnosno prebivalištem u Republici Srpskoj, kao nalogodavca garancije i dužnika po obezbjeđenoj obavezi, i banke ili druge finansijske organizacije, kao korisnika garancije i povjerioca po obezbjeđenoj obavezi.

Vidovdanska ulica broj 2, sprat 5,
Banja Luka, Republika Srpska

 

 

Kontakt

Ukoliko vam je bilo šta nejasno slobodno nam se obratite putem naše
kontakt stranice ili direktno putem telefona.

+387 51 231 390, +387 51 231 380

+387 51 231 397

Vidovdanska ulica broj 2, 78000 Banja Luka, Republika Srpska

5. sprat

9 + 12 =