Garancije na koje možete računati

Nadamo se da će naša nova internet stranica pružiti maksimalnu dostupnost i transparentnost informacija.

Misija

Misija Garantnog fonda Republike Srpske je da izdavanjem garancija olakša pristup finansijskim sredstvima privrednim društvima.

Vizija

Vizija Garantnog fonda Republike Srpske je da postane jedan od značajnijih učesnika u podsticanju rasta i razvoja privrede.

Čime se bavimo?

Fond pruža podršku razvoju preduzetništva

Šta garantujemo i čemu služe garancije?

Ukoliko imate dobar i perspektivan projekat, kod poslovne banke ste podnijeli zahtjev za kredit, ali nemate dovoljno obezbjeđenja – tu je Garantni fond da vam pomogne. Mi dajemo garancije koje poslovnim bankama služe kao dodatno obezbjeđenje kredita naših klijenata čije projekte ocijenimo kao kvalitetne i perspektivne.

Kome da se obratim ako hoću garanciju Garantnog fonda RS?

Garantnom Fondu se možete obratiti direktno sa zahtjevom za izdavanje pisma namjere kojim će Fond podržati Vašu poslovnu ideju ili biznis plan prilikom podnošenja zahtjeva za kredit kod poslovne banke. Možete nam se obratiti i posredstvom poslovne banke kod koje je Vaš kreditni zahtjev na obradi radi izdavanja garancije u svrhu dopunskog obezbjeđenja Vašeg kredita.

Spisak finansijskih posrednika →

 

Koliko me košta garancija?

Premije za rizik izdavanja garancije koje klijenti plaćaju Fondu definisane su Pravilnikom o odobravanju garancija po garantno-kreditnim linijama. Stopa premije za rizik obračunava se na iznos izdate garancije i naplaćuje kvartalno unaprijed. Trošak garancije možete orijentaciono izračunati uz pomoć kalkulatora garancija, a možete pogledati i sledeće primjere.

SASTANAK SA PREDSTAVNICIMA OPŠTINE ČAJETINA

Dana 01.03.2023. godine u prostorijama Opštine Čajetina održan je sastanak kojem su prisustvovali predsjednik opštine gdin Milan Stamatović sa saradnicima i predstavnici Garantnog fonda Republike Srpske ad Banja Luka: direktor Radivoja Krčmar sa saradnicima. Na...

NASTAVAK RAZGOVORA NA TEMU „ZELENI NAVIGATOR ZAPADNOG BALKANA“

U Područnoj Privrednoj komori Banja Luka juče je održan sastanak predstavnika Garantnog fonda Republike Srpske direktora Radivoja Krčmara i saradnika sa predsjednikom Područne Privredne komore Banja Luka Goranom Račićem sa saradnicima te direktorom Garancijskog fonda...

ODRŽAN SASTANAK SA MINISTROM PRIVREDE I PREDUZETNIŠTVA RS

Ministar privrede i preduzetništva Republike Srpske Vojin Mitrović i direktor Garantnog fonda RS Radivoja Krčmar danas su sa saradnicima, održali sastanak na kome su razmatrane mogućnosti proširenja saradnje s ciljem efikasnije podrške privrednicima Republike Srpske....

NASTAVAK SARADNJE GARANTNOG FONDA RS I MINISTARSTVA POLJOPRIVREDE

Dana 25.01.2023. godine u prostorijama Ministarstva poljoprivrede, šumarstava i vodoprivrede održan je sastanak predstavnika Garantnog fonda i novoizbranog ministra poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede g-dina dr.Save Minića. Tema sastanka bila je nastavak saradnje...

Sastanak predstavnika Zelenog navigatora Zapadnog Balkana

U saradnji sa Narodnom bankom Srbije, poslovna asocijacija "Zeleni navigator Zapadnog Balkana", koju su osnovali Razvojni i Garancijski fond Vojvodine i Garantni fond Republike Srpske, 17. novembra u Beogradu će predstaviti platformu za finansiranje održivog...

POTPISAN PROTOKOL O SARADNJI SA OPŠTINOM LOPARE

U Loparama   je 25.08.2022. godine, potpisan Protokol o saradnji između Garantnog fonda Republike Srpske i opštine Lopare. Protokol su potpisali gospodin Radivoja Krčmar, direktor Fonda i gospodin Rado Savić, načelnik Opštine Lopare. Direktor Garantnog fonda je...

Za klimatski neutralnu ekonomiju 30 milijardi dolara (VIDEO)

Evropski investicioni plan za Zapadni Balkan vrijedan je 30 milijardi evra. To su nedavno u Briselu dogovorili lideri Evropske unije i Zapadnog Balkana i trebalo bi da bude sproveden do 2030. godine s ciljem transformacije ka klimatski neutralnoj ekonomiji. Jedna od...
SASTANAK SA PREDSTAVNICIMA OPŠTINE ČAJETINA

SASTANAK SA PREDSTAVNICIMA OPŠTINE ČAJETINA

Dana 01.03.2023. godine u prostorijama Opštine Čajetina održan je sastanak kojem su prisustvovali predsjednik opštine gdin Milan Stamatović sa saradnicima i predstavnici Garantnog fonda Republike Srpske ad Banja Luka: direktor Radivoja Krčmar sa saradnicima. Na...

NASTAVAK RAZGOVORA NA TEMU „ZELENI NAVIGATOR ZAPADNOG BALKANA“

NASTAVAK RAZGOVORA NA TEMU „ZELENI NAVIGATOR ZAPADNOG BALKANA“

U Područnoj Privrednoj komori Banja Luka juče je održan sastanak predstavnika Garantnog fonda Republike Srpske direktora Radivoja Krčmara i saradnika sa predsjednikom Područne Privredne komore Banja Luka Goranom Račićem sa saradnicima te direktorom Garancijskog fonda...

ODRŽAN SASTANAK SA MINISTROM PRIVREDE I PREDUZETNIŠTVA RS

ODRŽAN SASTANAK SA MINISTROM PRIVREDE I PREDUZETNIŠTVA RS

Ministar privrede i preduzetništva Republike Srpske Vojin Mitrović i direktor Garantnog fonda RS Radivoja Krčmar danas su sa saradnicima, održali sastanak na kome su razmatrane mogućnosti proširenja saradnje s ciljem efikasnije podrške privrednicima Republike Srpske....

NASTAVAK SARADNJE GARANTNOG FONDA RS I MINISTARSTVA POLJOPRIVREDE

NASTAVAK SARADNJE GARANTNOG FONDA RS I MINISTARSTVA POLJOPRIVREDE

Dana 25.01.2023. godine u prostorijama Ministarstva poljoprivrede, šumarstava i vodoprivrede održan je sastanak predstavnika Garantnog fonda i novoizbranog ministra poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede g-dina dr.Save Minića. Tema sastanka bila je nastavak saradnje...

Posebne garantne linije

 

 

 • Garantna linija za realizaciju sredstava iz Fonda Partner Ministarstva poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede Republike Srpske
 • Garantna linija za realizaciju Projekta ruralnog razvoja (IFAD projekat)

 • Garantna linija za početne poslovne aktivnosti na području razvoja informaciono-komunikacionih tehnologija

 • Garantna linija za početne poslovne aktivnosti na području razvoja seoskog, lovnog, ribolovnog i eko turizma
 • Garantna linija za početne poslovne aktivnosti u sektoru uzgoja i prerade jagodičastog voća
 • Garantna linija za početne poslovne aktivnosti u oblasti govedarstva, ovčarstva, kozarstva, svinjarstva, peradarstva i ribarstva

Osnovne garantne linije

 

 

 • Garantna linija za početne poslovne aktivnosti
 • Garantna linija za registrovana poljoprivredna gazdinstva
 • Garantna linija za poljoprivredu
 • Garantna linija za preduzetnike
 • Garantna linija za privredna društva
 • Garantna linija za podršku izvozu

Brošura

Sve potrebne informacije o aktivnostima Garantnog Fonda Republike Srpske možete pronaći u novoj brošuri koja sadrži sve neophodne podatke kad je u pitanju djelatnost kojom se bavimo.

Radivoja Krčmar

Direktor

Fond pruža podršku razvoju preduzetništva kroz olakšavanje pristupa finansijskim sredstvima potrebnim za obavljanje poslovnih djelatnosti preduzetnika

 

 • početne poslovne djelatnosti
 • podrška trgovinskoj djelatnosti
 • poslovne aktivnosti mladih preduzetnika
 • poslovne aktivnosti žena
 • projekte koji doprinose zapošljavanju i očuvanju radnih mjesta
 • izvozno orijentisane poslovne djelatnosti
 • poslovne djelatnosti u oblasti poljoprivrede
 • proizvodne djelatnosti i uslužne djelatnosti povezane sa proizvodnim sektorom
 • projekte i poslovne djelatnosti za unapređivanje ekonomskog razvoja područja sa izuzetno niskim životnim standardom ili visokom nezaposlenošću
 • druge održive projekte

„Potpisani Protokol o saradnji između opštine Zvornik i Garantnog fonda Republike Srpske veoma je značajan za ovu lokalnu zajednicu. Garantni fond je podržao razvojne planove opštine Zvornik i mladim preduzetnicima pomogao prilikom kreditnog zaduženja.“

Zoran Stevanović

Načelnik opštine Zvornik, Opština Zvornik

„Suština je u povezivanju privrednih subjekata i organizacija, sa osvrtom na mala i srednja preduzeća, koji sa dobrim poslovnim idejama i projektima mogu uticati na povećanje zaposlenosti na području opštine Milići.“

Momir Lazarević

Načelnik opštine Milići, Opština Milići

„Ovo je sjajna prilika da se unaprijede industrijski kapaciteti na području opštine kroz stimulaciju proizvodnje i stvaranja kvalitetnijih uslova za rad. Protkolom je predviđeno unaprjeđenje industrijske proizvodnje i njeno rekonstruisanje, zatim podrška malinarstvu, pčelarstvu, stočarstvu.

Tomislav Todorović

Načelnik odjeljenja za privredu i finansije, Opština Mrkonjić Grad

pitajte nas

Da li garanciju može da dobije fizičko lice?

Da bi fizičko lice podnijelo zahtjev za garanciju mora imati registrovanu poljoprivrednu proizvodnju ili neku drugu proizvodno-zanatsku djelatnost.

pitajte nas

Djelatnost Fonda je izdavanje svih vrsta garancija, supergarancija i kontragarancija

Za obezbjeđenje dijela obaveze po kreditu ili drugoj finansijskoj obavezi ugovorenim između preduzetnika sa sjedištem, odnosno prebivalištem u Republici Srpskoj, kao nalogodavca garancije i dužnika po obezbjeđenoj obavezi, i banke ili druge finansijske organizacije, kao korisnika garancije i povjerioca po obezbjeđenoj obavezi.

Vidovdanska ulica broj 2, sprat 5,
Banja Luka, Republika Srpska

 

 

Kontakt

Ukoliko vam je bilo šta nejasno slobodno nam se obratite putem naše
kontakt stranice ili direktno putem telefona.

+387 51 231 390, +387 51 231 380

+387 51 231 397

Vidovdanska ulica broj 2, 78000 Banja Luka, Republika Srpska

5. sprat

9 + 10 =