Garancije na koje možete računati

Nadamo se da će naša nova internet stranica pružiti maksimalnu dostupnost i transparentnost informacija.

Misija

Misija Garantnog fonda Republike Srpske je da izdavanjem garancija olakša pristup finansijskim sredstvima privrednim društvima.

Vizija

Vizija Garantnog fonda Republike Srpske je da postane jedan od značajnijih učesnika u podsticanju rasta i razvoja privrede.

Čime se bavimo?

Fond pruža podršku razvoju preduzetništva

Šta garantujemo i čemu služe garancije?

Ukoliko imate dobar i perspektivan projekat, kod poslovne banke ste podnijeli zahtjev za kredit, ali nemate dovoljno obezbjeđenja – tu je Garantni fond da vam pomogne. Mi dajemo garancije koje poslovnim bankama služe kao dodatno obezbjeđenje kredita naših klijenata čije projekte ocijenimo kao kvalitetne i perspektivne.

Kome da se obratim ako hoću garanciju Garantnog fonda RS?

Garantnom Fondu se možete obratiti direktno sa zahtjevom za izdavanje pisma namjere kojim će Fond podržati Vašu poslovnu ideju ili biznis plan prilikom podnošenja zahtjeva za kredit kod poslovne banke. Možete nam se obratiti i posredstvom poslovne banke kod koje je Vaš kreditni zahtjev na obradi radi izdavanja garancije u svrhu dopunskog obezbjeđenja Vašeg kredita.

 

Koliko me košta garancija?

Premije za rizik izdavanja garancije koje klijenti plaćaju Fondu definisane su Pravilnikom o odobravanju garancija po garantno-kreditnim linijama. Stopa premije za rizik obračunava se na iznos izdate garancije i naplaćuje kvartalno unaprijed. Trošak garancije možete orijentaciono izračunati uz pomoć kalkulatora garancija, a možete pogledati i sledeće primjere.

Krčmar za „Nezavisne“: Privrednici će moći podići 250 miliona KM kredita

Privrednici u Srpskoj i Brčko distriktu će u narednih nekoliko godina moći podići kredite u ukupnom iznosu od oko 250 miliona KM, a otplatu tih kreditnih zaduženja ćemo mi garantovati, kaže Radivoja Krčmar, direktor Garantnog fonda Republike Srpske. Uz učešće Evropske...

GRAD DOBOJ I GFRS – POTPISAN PROTOKOL O SARADNJI

Garantni fond Republike Srpske koga zastupa direktor Radivoja Krčmar i Grad Doboj  koga zastupa zamjenik gradonačelnika Vlado Blagojević potpisali su Protokol o saradnji. Ovim Protokolom definišu se područja  međusobne saradnje  na realizaciji aktivnosti...

UREDBA O DOPUNAMA ZAKONA O GFRS

Predsjednik Republike Srpske, Željka Cvijanović donijela je uredbu sa zakonskom snagom o dopunama Zakona o Garantnom fondu Republike Srpske.Uredba stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja u Službenom glasniku („Službeni glasnik Republike Srpske“, broj: 44 od...

INICIJATIVA ZA POSLOVNO – TEHNIČKU SARADNJU GARANTNOG FONDA RS, GRADA PRIJEDORA I AGENCIJE ZA EKONOMSKI RAZVOJ GRADA PRIJEDORA „PREDA-PD“

U prostorijama Garantnog fonda RS održan je drugi radni sastanak predstavnika Agencije za ekonomski razvoj grada Prijedora „PREDA-PD“ i predstavnika Garantnog fonda RS na kojem su doneseni zaključci i potencijalni modeli saradnje, potpisana je zajednička inicijativa...

SASTANAK AGENCIJE ZA EKONOMSKI RAZVOJ GRADA PRIJEDORA „PREDA-PD“ I GFRS

Imajući u vidu razvoj situacije oko borbe za suzbijanje širenja virusa COVID-19, odnosno proglašenje vanrednog stanja u RS, BiH, zemljama regiona i Evrope, nesumnjivo je da će lokalna ekonomija pretrpjeti ogromnu štetu. Predstavnici Garantnog fonda RS i Agencija za...

SASTANAK SA SBER BANKOM

Predstavnici Garantnog fonda RS i Sber banke a.d. Banjaluka održali su sastanak na kojem su dogovoreni novi načini zajedničke saradnje, te definisane smjernice i planovi za unapređenje poslovnih odnosa između Sber banke i Fonda u 2020. godini . Ispred Sber banke,...

SASTANAK SA NOVOM BANKOM A.D. BANJALUKA

S obzirom na novonastalu situaciju izazvanu pandemijom korona virusa, predstavnici Garantnog  fonda RS održali su telefonski sastanak sa predstavnicima Nove banke a.d. Banjaluka. Ovim razgovorom dogovoreni su novi načini zajedničke saradnje, te definisane smjernice i...
IRB I GARANTNI FOND POMAŽU PRIVREDNIKE
IRB I GARANTNI FOND POMAŽU PRIVREDNIKE

Predsjednik Vlade Republike Srpske Radovan Višković je istakao da u Investiciono – razvojnoj banci (IRB) ima kreditna linija preko koje će se pomagati preduzećima od javnog interesa u lokalnim zajednicama. “Zajedno sa Evropskom bankom za obnovu i razvoj i Garantnim...

GRAD BANJALUKA: RASPISAN JAVNI POZIV ZA OLAKŠICE
GRAD BANJALUKA: RASPISAN JAVNI POZIV ZA OLAKŠICE

Grad Banja Luka pozvao je poslovne subjekte da se prijave za olakšice koje je Grad definisao kroz set ekonomskih mjera kako bi se olakšala teška situacija izazvana pojavom korona virusa. Riječ je o prvom setu mjera za ublažavanje ekonomskih posljedica, ukupne finansijske...

Posebne garantne linije

 

 

 • Garantna linija za realizaciju sredstava iz Fonda Partner Ministarstva poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede Republike Srpske
 • Garantna linija za realizaciju Projekta ruralnog razvoja (IFAD projekat)

 • Garantna linija za početne poslovne aktivnosti na području razvoja informaciono-komunikacionih tehnologija

 • Garantna linija za početne poslovne aktivnosti na području razvoja seoskog, lovnog, ribolovnog i eko turizma
 • Garantna linija za početne poslovne aktivnosti u sektoru uzgoja i prerade jagodičastog voća
 • Garantna linija za početne poslovne aktivnosti u oblasti govedarstva, ovčarstva, kozarstva, svinjarstva, peradarstva i ribarstva

Osnovne garantne linije

 

 

 • Garantna linija za početne poslovne aktivnosti
 • Garantna linija za registrovana poljoprivredna gazdinstva
 • Garantna linija za poljoprivredu
 • Garantna linija za preduzetnike
 • Garantna linija za privredna društva
 • Garantna linija za podršku izvozu

Radivoja Krčmar

Direktor

Fond pruža podršku razvoju preduzetništva kroz olakšavanje pristupa finansijskim sredstvima potrebnim za obavljanje poslovnih djelatnosti preduzetnika

 

 • početne poslovne djelatnosti
 • podrška trgovinskoj djelatnosti
 • poslovne aktivnosti mladih preduzetnika
 • poslovne aktivnosti žena
 • projekte koji doprinose zapošljavanju i očuvanju radnih mjesta
 • izvozno orijentisane poslovne djelatnosti
 • poslovne djelatnosti u oblasti poljoprivrede
 • proizvodne djelatnosti i uslužne djelatnosti povezane sa proizvodnim sektorom
 • projekte i poslovne djelatnosti za unapređivanje ekonomskog razvoja područja sa izuzetno niskim životnim standardom ili visokom nezaposlenošću
 • druge održive projekte

„Potpisani Protokol o saradnji između opštine Zvornik i Garantnog fonda Republike Srpske veoma je značajan za ovu lokalnu zajednicu. Garantni fond je podržao razvojne planove opštine Zvornik i mladim preduzetnicima pomogao prilikom kreditnog zaduženja.“

Zoran Stevanović

Načelnik opštine Zvornik, Opština Zvornik

„Suština je u povezivanju privrednih subjekata i organizacija, sa osvrtom na mala i srednja preduzeća, koji sa dobrim poslovnim idejama i projektima mogu uticati na povećanje zaposlenosti na području opštine Milići.“

Momir Lazarević

Načelnik opštine Milići, Opština Milići

„Ovo je sjajna prilika da se unaprijede industrijski kapaciteti na području opštine kroz stimulaciju proizvodnje i stvaranja kvalitetnijih uslova za rad. Protkolom je predviđeno unaprjeđenje industrijske proizvodnje i njeno rekonstruisanje, zatim podrška malinarstvu, pčelarstvu, stočarstvu.

Tomislav Todorović

Načelnik odjeljenja za privredu i finansije, Opština Mrkonjić Grad

pitajte nas

Da li garanciju može da dobije fizičko lice?

Da bi fizičko lice podnijelo zahtjev za garanciju mora imati registrovanu poljoprivrednu proizvodnju ili neku drugu proizvodno-zanatsku djelatnost.

pitajte nas

Djelatnost Fonda je izdavanje svih vrsta garancija, supergarancija i kontragarancija

Za obezbjeđenje dijela obaveze po kreditu ili drugoj finansijskoj obavezi ugovorenim između preduzetnika sa sjedištem, odnosno prebivalištem u Republici Srpskoj, kao nalogodavca garancije i dužnika po obezbjeđenoj obavezi, i banke ili druge finansijske organizacije, kao korisnika garancije i povjerioca po obezbjeđenoj obavezi.

Vidovdanska ulica broj 2, sprat 5,
Banja Luka, Republika Srpska

 

 

Kontakt

Ukoliko vam je bilo šta nejasno slobodno nam se obratite putem naše
kontakt stranice ili direktno putem telefona.

+387 51 231 390, +387 51 231 380

+387 51 231 397

Vidovdanska ulica broj 2, 78000 Banja Luka, Republika Srpska

5. sprat

13 + 9 =