Garancije na koje možete računati

Nadamo se da će naša nova internet stranica pružiti maksimalnu dostupnost i transparentnost informacija.

Misija

Misija Garantnog fonda Republike Srpske je da izdavanjem garancija olakša pristup finansijskim sredstvima privrednim društvima.

Vizija

Vizija Garantnog fonda Republike Srpske je da postane jedan od značajnijih učesnika u podsticanju rasta i razvoja privrede.

Čime se bavimo?

Fond pruža podršku razvoju preduzetništva

Šta garantujemo i čemu služe garancije?

Ukoliko imate dobar i perspektivan projekat, kod poslovne banke ste podnijeli zahtjev za kredit, ali nemate dovoljno obezbjeđenja – tu je Garantni fond da vam pomogne. Mi dajemo garancije koje poslovnim bankama služe kao dodatno obezbjeđenje kredita naših klijenata čije projekte ocijenimo kao kvalitetne i perspektivne.

Kome da se obratim ako hoću garanciju Garantnog fonda RS?

Garantnom Fondu se možete obratiti direktno sa zahtjevom za izdavanje pisma namjere kojim će Fond podržati Vašu poslovnu ideju ili biznis plan prilikom podnošenja zahtjeva za kredit kod poslovne banke. Možete nam se obratiti i posredstvom poslovne banke kod koje je Vaš kreditni zahtjev na obradi radi izdavanja garancije u svrhu dopunskog obezbjeđenja Vašeg kredita.

Spisak finansijskih posrednika →

 

Koliko me košta garancija?

Premije za rizik izdavanja garancije koje klijenti plaćaju Fondu definisane su Pravilnikom o odobravanju garancija po garantno-kreditnim linijama. Stopa premije za rizik obračunava se na iznos izdate garancije i naplaćuje kvartalno unaprijed. Trošak garancije možete orijentaciono izračunati uz pomoć kalkulatora garancija, a možete pogledati i sledeće primjere.

INVEST FORUM-Iskoristi priliku investiraj u Srpsku!

Direktor Garantnog fonda Republike Srpske Radivoja Krčmar i direktor sektora za plasmane Vojislav Blagojević učestvovali su na „INVEST FORUMU“ u organizaciji Investiciono-razvojna banka Republike Srpske (IRBRS) u saradnji sa Vladom Republike Srpske. Forum, ovogodišnjeg...

SASTANAK SA MINISTROM TRGOVINE I TURIZMA REPUBLIKE SRPSKE

Dana 11.07.2023. godine u prostorijama Ministarstva trgovine i turizma održan je sastanak na temu proširenje saradnja Ministarstva trgovine i turizma i Garantnog fonda Republike Srpske u realizaciji programskih aktivnosti ovih institucija. Sastanku su prisustvovali:...

AECM 2023, Atina

Delegacija Garantnog fonda Republike Srpske zajedno sa delegacijama Razvojnog fonda Vojvodine i Garancijskog fonda AP Vojvodine u periodu od 15-17.6.2023. godine prisustvovala je godišnjem događaju u Atini u organizaciji Evropske asocijacije garancijskih fondova (AECM)...

KONFERENCIJA „ZELENA EKONOMIJA-POKRETAČ ODRŽIVOG RAZVOJA PRIVREDE REPUBLIKE SRPSKE „

Direktor Garantnog fonda Republike Srpske Radivoja Krčmar i direktor sektora za plasmane Vojislav Blagojević učestvovali su, dana 08.06.2023. u Trebinju, na konferenciji koju je organizovala Privredna komora Republike Srpske i Ministarstvo privrede i preduzetništva...

ProCredit banka i Garantni Fond RS: Osigurano 40 miliona KM za razvoj poslovanja i energetsku tranziciju preduzećaProCredit

ProCredit banka i Garantni Fond Republike Srpske (GFRS) su potpisali ugovor o garantnim linijama u vrijednosti 40 miliona KM za finansiranje mikro, malih i srednjih preduzeća (MMSP), te za investicije u obnovljive izvore energije i energetsku efikasnost.Primarni fokus...

GARANTNI FOND REPUBLIKE SRPSKE NA JAHORINA EKONOMSKOM FORUMU

Jahorina ekonomski forum  predstavlja jednu od najuglednijih regionalnih manifestacija na kojoj se, kroz diskusiju predstavnika državnih institucija, kompanija i stručnjaka, dolazi do relevantnih zaključaka kako poboljšati javne politike, ekonomiju i kvalitet života...

POTPISAN UGOVOR O GARANTOVANJU KREDITNOG PORTFELJA-OBNOVLJIVI IZVORI ENERGIJE I ENERGETSKA EFIKASNOST

Garantni fond Republike Srpske proširio je saradnju sa ProCredit Bank d.d. Sarajevo potpisivanjem Ugovora o garantovanju kreditnog portfelja, a koji će za namjenu imati finansiranje projekata za unapređenje energetske efikasnosti proizvodnih i poslovnih objekata, nabavke...
INVEST FORUM-Iskoristi priliku investiraj u Srpsku!

INVEST FORUM-Iskoristi priliku investiraj u Srpsku!

Direktor Garantnog fonda Republike Srpske Radivoja Krčmar i direktor sektora za plasmane Vojislav Blagojević učestvovali su na „INVEST FORUMU“ u organizaciji Investiciono-razvojna banka Republike Srpske (IRBRS) u saradnji sa Vladom Republike Srpske. Forum, ovogodišnjeg...

SASTANAK SA MINISTROM TRGOVINE I TURIZMA REPUBLIKE SRPSKE

SASTANAK SA MINISTROM TRGOVINE I TURIZMA REPUBLIKE SRPSKE

Dana 11.07.2023. godine u prostorijama Ministarstva trgovine i turizma održan je sastanak na temu proširenje saradnja Ministarstva trgovine i turizma i Garantnog fonda Republike Srpske u realizaciji programskih aktivnosti ovih institucija. Sastanku su prisustvovali:...

AECM 2023, Atina

AECM 2023, Atina

Delegacija Garantnog fonda Republike Srpske zajedno sa delegacijama Razvojnog fonda Vojvodine i Garancijskog fonda AP Vojvodine u periodu od 15-17.6.2023. godine prisustvovala je godišnjem događaju u Atini u organizaciji Evropske asocijacije garancijskih fondova (AECM)...

Posebne garantne linije

 

 

 • Garantna linija za realizaciju sredstava iz Fonda Partner Ministarstva poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede Republike Srpske
 • Garantna linija za realizaciju Projekta ruralnog razvoja (IFAD projekat)

 • Garantna linija za početne poslovne aktivnosti na području razvoja informaciono-komunikacionih tehnologija

 • Garantna linija za početne poslovne aktivnosti na području razvoja seoskog, lovnog, ribolovnog i eko turizma
 • Garantna linija za početne poslovne aktivnosti u sektoru uzgoja i prerade jagodičastog voća
 • Garantna linija za početne poslovne aktivnosti u oblasti govedarstva, ovčarstva, kozarstva, svinjarstva, peradarstva i ribarstva

Osnovne garantne linije

 

 

 • Garantna linija za početne poslovne aktivnosti
 • Garantna linija za registrovana poljoprivredna gazdinstva
 • Garantna linija za poljoprivredu
 • Garantna linija za preduzetnike
 • Garantna linija za privredna društva
 • Garantna linija za podršku izvozu

Brošura

Sve potrebne informacije o aktivnostima Garantnog Fonda Republike Srpske možete pronaći u novoj brošuri koja sadrži sve neophodne podatke kad je u pitanju djelatnost kojom se bavimo.

Radivoja Krčmar

Direktor

Fond pruža podršku razvoju preduzetništva kroz olakšavanje pristupa finansijskim sredstvima potrebnim za obavljanje poslovnih djelatnosti preduzetnika

 

 • početne poslovne djelatnosti
 • podrška trgovinskoj djelatnosti
 • poslovne aktivnosti mladih preduzetnika
 • poslovne aktivnosti žena
 • projekte koji doprinose zapošljavanju i očuvanju radnih mjesta
 • izvozno orijentisane poslovne djelatnosti
 • poslovne djelatnosti u oblasti poljoprivrede
 • proizvodne djelatnosti i uslužne djelatnosti povezane sa proizvodnim sektorom
 • projekte i poslovne djelatnosti za unapređivanje ekonomskog razvoja područja sa izuzetno niskim životnim standardom ili visokom nezaposlenošću
 • druge održive projekte

„Potpisani Protokol o saradnji između opštine Zvornik i Garantnog fonda Republike Srpske veoma je značajan za ovu lokalnu zajednicu. Garantni fond je podržao razvojne planove opštine Zvornik i mladim preduzetnicima pomogao prilikom kreditnog zaduženja.“

Zoran Stevanović

Načelnik opštine Zvornik, Opština Zvornik

„Suština je u povezivanju privrednih subjekata i organizacija, sa osvrtom na mala i srednja preduzeća, koji sa dobrim poslovnim idejama i projektima mogu uticati na povećanje zaposlenosti na području opštine Milići.“

Momir Lazarević

Načelnik opštine Milići, Opština Milići

„Ovo je sjajna prilika da se unaprijede industrijski kapaciteti na području opštine kroz stimulaciju proizvodnje i stvaranja kvalitetnijih uslova za rad. Protkolom je predviđeno unaprjeđenje industrijske proizvodnje i njeno rekonstruisanje, zatim podrška malinarstvu, pčelarstvu, stočarstvu.

Tomislav Todorović

Načelnik odjeljenja za privredu i finansije, Opština Mrkonjić Grad

pitajte nas

Da li garanciju može da dobije fizičko lice?

Da bi fizičko lice podnijelo zahtjev za garanciju mora imati registrovanu poljoprivrednu proizvodnju ili neku drugu proizvodno-zanatsku djelatnost.

pitajte nas

Djelatnost Fonda je izdavanje svih vrsta garancija, supergarancija i kontragarancija

Za obezbjeđenje dijela obaveze po kreditu ili drugoj finansijskoj obavezi ugovorenim između preduzetnika sa sjedištem, odnosno prebivalištem u Republici Srpskoj, kao nalogodavca garancije i dužnika po obezbjeđenoj obavezi, i banke ili druge finansijske organizacije, kao korisnika garancije i povjerioca po obezbjeđenoj obavezi.

Vidovdanska ulica broj 2, sprat 5,
Banja Luka, Republika Srpska

 

 

Kontakt

Ukoliko vam je bilo šta nejasno slobodno nam se obratite putem naše
kontakt stranice ili direktno putem telefona.

+387 51 231 390, +387 51 231 380

+387 51 231 397

Vidovdanska ulica broj 2, 78000 Banja Luka, Republika Srpska

5. sprat

13 + 12 =