Посебна ГКЛ за ПОДСТИЦАЈ РАЗВОЈА ПРИВРЕДНИХ СУБЈЕКАТА

Посебна ГКЛ за ПОДСТИЦАЈ РАЗВОЈА ПРИВРЕДНИХ СУБЈЕКАТА

Посебна ГКЛ за ПОДСТИЦАЈ РАЗВОЈА ПРИВРЕДНИХ СУБЈЕКАТА Привредна друштва и самостални предузетници, укључујући и Старт Уп привредна друштва и самосталне предузетнике, са подручју Републике Српске и дистрикта Брчко СврхаЗа набавку основних и обртних средстава, што,...
Посебна ГКЛ за ПОДСТИЦАЈ РАЗВОЈА ПРИВРЕДНИХ СУБЈЕКАТА

Посебна ГКЛ за ПОЉОПРИВРЕДУ

Посебна ГКЛ за ПОЉОПРИВРЕДУ Пољопривредна газдинства и пољопривредне задруге, укључујући и Старт Уп пројекте, са подручју Републике Српске и дистрикта Брчко СврхаЗа набавку основних и обртних средстава, што, између осталог, укључује: Припрема и одржавање примарне и...