Гарантна линија за реализацију Пројекта руралног развоја (ИФАД пројекат)

Гарантна линија за реализацију Пројекта руралног развоја (ИФАД пројекат)

Гарантна линија за реализацију Пројекта руралног развоја (ИФАД пројекат) Пољопривредни произвођачи, мала и средња предузећа, занатске и трговинске радње, задруге и удружења која имају кооперантски однос са пољопривредним произвођачима са листе заинтересованих...
Гарантна линија за реализацију средстава из Фонда Партнер Министарства пољопривреде, шумарства и водопривреде Републике Српске

Гарантна линија за реализацију средстава из Фонда Партнер Министарства пољопривреде, шумарства и водопривреде Републике Српске

Гарантна линија за реализацију средстава из Фонда Партнер Министарства пољопривреде, шумарства и водопривреде Републике Српске породична пољопривредна газдинства (некомерцијална или комерцијална), предузетници, привредна друштва и акционарска друштва из области...